logo


2029

Алконпроект Alkonproekt

АЛКОНПРОЕКТ е современа, високо технолошки опремена градежна компанија,подготвена да се носи со сите предизвици на модерната архитектура и на современите градежни оперативни зафати.Нашиот главен мотив и поттик за нови предизвици се градбите кои остануваат позади нас и плеjадата задоволни Клиенти, Корисници и Инвеститори...

ALKONPROEKT e sovremena, visoko tehnoloski opremena gradezna kompanija,podgotvena da se nosi so site predizvici na modernata arhitektura i na sovremenite gradezni operativni zafati.Nasiot glaven motiv i pottik za novi predizvici se gradbite koi ostanuvaat pozadi nas i plejadata zadovolni Klienti, Korisnici i Investitori...

Слични сајтови

ЈП за просторни и урбанистички планови

5207 Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови, стопанисување со паркинг простор и Повеќе »

Кема

1174 Претпријатието Кема пуцонци е извозно насочено претпријатие, кое има технолошки најсовремено Повеќе »

Метал-NET

1654 Метал-NET е млада и брзо растечка компанија во секторот за железо и челик, која е основаана во Повеќе »

Оскарпласт

4694 Oскарпласт е една од водечките компании за производство на производи од армиран полиестер. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алконпроект