logo


2033

А.ММПЛУС A.MMPLUS

Фирмата А.ММПЛУС е основана во 1985. Главната дејност на нашата фирма се проектанстки и консултантски услуги со надзор во реализација на проектите. Со проектантските услуги и надзор опфатени се фазите за архитектура, статика, електрика, водовод и канализација, греење и климатизација, ентериер и мебел, хортикултура...

Firmata A.MMPLUS e osnovana vo 1985. Glavnata dejnost na nasata firma se proektanstki i konsultantski uslugi so nadzor vo realizacija na proektite. So proektantskite uslugi i nadzor opfateni se fazite za arhitektura, statika, elektrika, vodovod i kanalizacija, greene i klimatizacija, enterier i mebel, hortikultura...

Слични сајтови

Т.Д. ЕН-КОНТ

2226 Т.Д. ЕН-КОНТ - ДОО го бележи своето постоење од 1991-та година. Најпрво започнува со една Повеќе »

DS ISKRA Steel Construction LTD

4342 ДС Искра е модерна, иновативна компанија главно е ангажирана во челичните конструкции, за Повеќе »

КАСА Инжинеринг

1119 КАСА Инжинеринг е друштво основано на 18 Јануари 2002 година. Основна дејност на друштвото е Повеќе »

Македонијапроект

6517 Македонијапроект е основана во 1956 година. Од пионер во областа прераснува во модерно, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар А.ММПЛУС