logo


2034

Ана Ком Ana Kom

АНА КОМ е лидер на Македонскиот Пазар за увоз на смрзнато пиле и делови од пиле. Основана е во 2001 година од страна на Аргир Аргировски и е во негова 100% сопственост. Компанијата започнува да дејствува со увоз на грчко пилешко месо, а постојаниот раст доведе до проширување на производствената програма, со што компанијата почна да увезува и од западно европските земји. Во Ана Ком работат 14 висококвалификувани вработени, кои секојдневно се посветени на задоволување на потребите на нашите потрошувачи...

ANA KOM e lider na Makedonskiot Pazar za uvoz na smrznato pile i delovi od pile. Osnovana e vo 2001 godina od strana na Argir Argirovski i e vo negova 100% sopstvenost. Kompanijata zapocnuva da dejstvuva so uvoz na grcko pilesko meso, a postojaniot rast dovede do prosiruvane na proizvodstvenata programa, so sto kompanijata pocna da uvezuva i od zapadno evropskite zemji. Vo Ana Kom rabotat 14 visokokvalifikuvani vraboteni, koi sekojdnevno se posveteni na zadovoluvane na potrebite na nasite potrosuvaci...

Слични сајтови

Нов Тренд

2311 Нов Тренд дооел - Штип е основан од компанијата Змај Промет, со цел да обезбеди производна Повеќе »

Електро Опрема Инженеринг - Прилеп

1952 Најстаро приватно претпријатие кое се занимава со трговија на електро - материјали во Повеќе »

Картомел

7867 Компанијата е формирана со основна идеја графичката индустрија да се снабдува со дел од Повеќе »

Импехрон

6915 Вашиот снабдувач на индуструски резервни делови во Македонија "Добро дојдовте!" .. Импехрон Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Ана Ком