logo


2040

АНКО ANKO

АНКО дооел е основан во 1991 година. Од самите почетоци до денес, компанијата своето делување го насочува кон специјализирање во областа на проектирање и изведба на пумпни системи.Инсталирање на пумпи, подстаници, хидрофори, дозир пумпи, фекални пумпи, пумпи за хлор, базенски пумпи се активности по кои АНКО е препознатлив. Застапник е на програмата на повеќе реномирани производители чии производи се во релација со дејноста нa компанијата. Компанијата е и овластен сервисер на производната програма на HILTI повеќе од 20 години...

ANKO dooel e osnovan vo 1991 godina. Od samite pocetoci do denes, kompanijata svoeto deluvane go nasocuva kon specijalizirane vo oblasta na proektirane i izvedba na pumpni sistemi.Instalirane na pumpi, podstanici, hidrofori, dozir pumpi, fekalni pumpi, pumpi za hlor, bazenski pumpi se aktivnosti po koi ANKO e prepoznatliv. Zastapnik e na programata na poveke renomirani proizvoditeli cii proizvodi se vo relacija so dejnosta na kompanijata. Kompanijata e i ovlasten serviser na proizvodnata programa na HILTI poveke od 20 godini...

Слични сајтови

Златекс

415 Фирмата ZLATEX EXPORT-IMPORT е основана 1989 година од фамилијата Ацески и се базира на 100% Повеќе »

Приматехна

1643 П Р И М А Т Е Х Н А БИТОЛА Проектирање и изведба на индустриски ладилни и термоенергетски Повеќе »

Choco Aviators

6312 Choco Aviators е македонска компанија за чоколадни производи. Има огромен избор на уникатни Повеќе »

Ladna

1343 Ladna - Со уникатниот дизајн, препознатлив за нашите шишиња, се погриживме во исто времe да го Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар АНКО