logo


2040

АНКО ANKO

АНКО дооел е основан во 1991 година. Од самите почетоци до денес, компанијата своето делување го насочува кон специјализирање во областа на проектирање и изведба на пумпни системи.Инсталирање на пумпи, подстаници, хидрофори, дозир пумпи, фекални пумпи, пумпи за хлор, базенски пумпи се активности по кои АНКО е препознатлив. Застапник е на програмата на повеќе реномирани производители чии производи се во релација со дејноста нa компанијата. Компанијата е и овластен сервисер на производната програма на HILTI повеќе од 20 години...

ANKO dooel e osnovan vo 1991 godina. Od samite pocetoci do denes, kompanijata svoeto deluvane go nasocuva kon specijalizirane vo oblasta na proektirane i izvedba na pumpni sistemi.Instalirane na pumpi, podstanici, hidrofori, dozir pumpi, fekalni pumpi, pumpi za hlor, bazenski pumpi se aktivnosti po koi ANKO e prepoznatliv. Zastapnik e na programata na poveke renomirani proizvoditeli cii proizvodi se vo relacija so dejnosta na kompanijata. Kompanijata e i ovlasten serviser na proizvodnata programa na HILTI poveke od 20 godini...

Слични сајтови

Бахус КМС

7420 Дестилеријата Бахус КМС е приватна дестилерија основана во 2007 година, и е специјализирана за Повеќе »

Маг Комерц

6778 Маг Комерц е основана во 1994 година. Започнавме со опремување на мали продажни објекти и Повеќе »

Алес

6796 Алес е компанија на пазарот во Македонија и пошироко која со својата професионалност нуди Повеќе »

Фонко Хидро

7091 Фонко Хидро Скопје - производство на електрична енергија. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар АНКО