logo


2040

АНКО ANKO

АНКО дооел е основан во 1991 година. Од самите почетоци до денес, компанијата своето делување го насочува кон специјализирање во областа на проектирање и изведба на пумпни системи.Инсталирање на пумпи, подстаници, хидрофори, дозир пумпи, фекални пумпи, пумпи за хлор, базенски пумпи се активности по кои АНКО е препознатлив. Застапник е на програмата на повеќе реномирани производители чии производи се во релација со дејноста нa компанијата. Компанијата е и овластен сервисер на производната програма на HILTI повеќе од 20 години...

ANKO dooel e osnovan vo 1991 godina. Od samite pocetoci do denes, kompanijata svoeto deluvane go nasocuva kon specijalizirane vo oblasta na proektirane i izvedba na pumpni sistemi.Instalirane na pumpi, podstanici, hidrofori, dozir pumpi, fekalni pumpi, pumpi za hlor, bazenski pumpi se aktivnosti po koi ANKO e prepoznatliv. Zastapnik e na programata na poveke renomirani proizvoditeli cii proizvodi se vo relacija so dejnosta na kompanijata. Kompanijata e i ovlasten serviser na proizvodnata programa na HILTI poveke od 20 godini...

Слични сајтови

ЛИ-ЈО Текс

1388 Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИ-ЈО ТЕКС ДОО Вратница е формирано во Мај 2002 Повеќе »

Метал Инженеринг 2008

5668 Метал Инженеринг 2008 е компанија која се занимава со производство на големо и мало на Повеќе »

Империал НТТ

2338 Империал НТТ е основана во 1995 год. во приватна сопственост на г-дин Мише Повеќе »

Steeltechnology

4506 Компанијата е основана во 2006 од луѓе со 30 години искуство во машините за обработка на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар АНКО