logo


205

Женска граѓанска иницијатива - Антико Zenska graganska inicijativa - Antiko

ЗГИ Антико е интеретничка , динамична женска граѓанска иницијатива на лидерки и активистки од женското мировно и феминистичко движење. Таа е непрофитна, феминистичка, стратешка и лобистичка група која се залага за промоција на културата на мирот и изградбата на заедницата преку јавно и општествено ангажирање на жените од повеке етнички заедници. Работата и делувањето на Антико се базира на пристапи и принципи кој го артикулираат изградбата на мирот во заедницата, развојот на меѓуетничките односи , демократските процеси и цивилното општество. Антико се залага за афирмација на човековите/женските права, живот без насилство , како во рамките на сопствениот дом така и во јавниот живот.

ZGI Antiko e interetnicka , dinamicna zenska graganska inicijativa na liderki i aktivistki od zenskoto mirovno i feministicko dvizene. Taa e neprofitna, feministicka, strateska i lobisticka grupa koja se zalaga za promocija na kulturata na mirot i izgradbata na zaednicata preku javno i opstestveno angazirane na zenite od poveke etnicki zaednici. Rabotata i deluvaneto na Antiko se bazira na pristapi i principi koj go artikuliraat izgradbata na mirot vo zaednicata, razvojot na meguetnickite odnosi , demokratskite procesi i civilnoto opstestvo. Antiko se zalaga za afirmacija na covekovite/zenskite prava, zivot bez nasilstvo , kako vo ramkite na sopstveniot dom taka i vo javniot zivot.

Слични сајтови

Електромобилност Македонија

6567 Здружението за електрични возила Електромобилност Македонија има за цел да иницира интерес во Повеќе »

УНФПА Македонија

6928 Од своето основање во земјата во 2007 година, УНФПА ја поддржува Владата во областа на Повеќе »

Здружението на преведувачи на РМ

4902 ЗПРМ е професионално здружение основано во декември 2010 година, согласно Законот за граѓански Повеќе »

Матица на иселениците oд Македонија

4512 Матицата на иселениците од Македонија“ е основана по иницијатива на повратници, културни и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Женска граѓанска иницијатива - Антико