logo


2057

Бебел Тојс Bebel Tojs

Детската игра е еден од најважните фактори кој влијае на севкупниот развој на децата. Bebel Toys е формирана да го промовира играњето и да ја истакне потребата дека децата треба да бидат сакани, згрижени, разбрани, почитувани и едуцирани преку нивната игра. Идејата е да ги презентираме играчките како важни едукативни сретсва во животот на децата...

Detskata igra e eden od najvaznite faktori koj vlijae na sevkupniot razvoj na decata. Bebel Toys e formirana da go promovira igraneto i da ja istakne potrebata deka decata treba da bidat sakani, zgrizeni, razbrani, pocituvani i educirani preku nivnata igra. Idejata e da gi prezentirame igrackite kako vazni edukativni sretsva vo zivotot na decata...

Слични сајтови

Градинка Детска радост

4602 Јавната установа за деца Детска градинка “Детска радост” општина Гази Баба Скопје својата Повеќе »

Авантурите на Дино

7231 Прва едукативна софтверска апликација на македонски јазик за деца од 4 - 7 години. Едноставно, Повеќе »

Игротека BeHappy

4592 Долгогодишна традиција и искуство и постојано збогатување со новитети, а сето тоа во Повеќе »

Okaidi- Fashion Group

4098 FASHION GROUP e најголема малопродажна компанија за текстил во регионот и во своја сопственост Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Бебел Тојс