logo


207

Здружението на правниците на Република Македонија Zdruzenieto na pravnicite na Republika Makedonija

Здружението е организација на граѓани во која доброволно се здружуваат правниците од Република Макдеонија со цел да ги остваруваат, задоволуваат и заштитуваат своите стручни и други интереси и организирано да дејствуваат и помагаат во остварувањето на Република Македонија како правна држава во која владее правото и во која се почитуваат и остваруваат меѓународните стандарди во различните сфери на живеењето и работењето.

Zdruzenieto e organizacija na gragani vo koja dobrovolno se zdruzuvaat pravnicite od Republika Makdeonija so cel da gi ostvaruvaat, zadovoluvaat i zastituvaat svoite strucni i drugi interesi i organizirano da dejstvuvaat i pomagaat vo ostvaruvaneto na Republika Makedonija kako pravna drzava vo koja vladee pravoto i vo koja se pocituvaat i ostvaruvaat megunarodnite standardi vo razlicnite sferi na ziveeneto i raboteneto.

Слични сајтови

Македонско здружение за индустриска хигиена

7378 Македонското здружение за индустриска хигиена и професионално здравје е доброволна, Повеќе »

еМакедонија

830 Фондацијата “е-Македонија” Скопје (Фондацијата) е основана во 2004 година согласно одлуката на Повеќе »

Регионален центар за животна средина

6286 Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ) за Централна и Источна Европа претставува Повеќе »

Партија За Европска Иднина

4992 Партијата за европска иднина од самото формирање во 2006 година, веќе се афирмира како Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Здружението на правниците на Република Македонија