logo


207

Здружението на правниците на Република Македонија Zdruzenieto na pravnicite na Republika Makedonija

Здружението е организација на граѓани во која доброволно се здружуваат правниците од Република Макдеонија со цел да ги остваруваат, задоволуваат и заштитуваат своите стручни и други интереси и организирано да дејствуваат и помагаат во остварувањето на Република Македонија како правна држава во која владее правото и во која се почитуваат и остваруваат меѓународните стандарди во различните сфери на живеењето и работењето.

Zdruzenieto e organizacija na gragani vo koja dobrovolno se zdruzuvaat pravnicite od Republika Makdeonija so cel da gi ostvaruvaat, zadovoluvaat i zastituvaat svoite strucni i drugi interesi i organizirano da dejstvuvaat i pomagaat vo ostvaruvaneto na Republika Makedonija kako pravna drzava vo koja vladee pravoto i vo koja se pocituvaat i ostvaruvaat megunarodnite standardi vo razlicnite sferi na ziveeneto i raboteneto.

Слични сајтови

СОС Детско село Македонија

5547 СОС Детско Село Интернационал е меѓународна невладина организација за социјална заштита, Повеќе »

Бизнис Конфередацијата на Македонија

3630 Бизнис Конфедерацијата на Македонија е непрофитна, и волонтерска организација, независна од Повеќе »

ИМОР

5006 Мисијата на ИМОР е оспособување на младиот човек во духот на меѓукултурно разбирање и Повеќе »

Македонско здружение на млади правници

1021 Македонското здружение на млади правници е (МЗМП) невладина, непрофитна и професионална Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Здружението на правниците на Република Македонија