logo


207

Здружението на правниците на Република Македонија Zdruzenieto na pravnicite na Republika Makedonija

Здружението е организација на граѓани во која доброволно се здружуваат правниците од Република Макдеонија со цел да ги остваруваат, задоволуваат и заштитуваат своите стручни и други интереси и организирано да дејствуваат и помагаат во остварувањето на Република Македонија како правна држава во која владее правото и во која се почитуваат и остваруваат меѓународните стандарди во различните сфери на живеењето и работењето.

Zdruzenieto e organizacija na gragani vo koja dobrovolno se zdruzuvaat pravnicite od Republika Makdeonija so cel da gi ostvaruvaat, zadovoluvaat i zastituvaat svoite strucni i drugi interesi i organizirano da dejstvuvaat i pomagaat vo ostvaruvaneto na Republika Makedonija kako pravna drzava vo koja vladee pravoto i vo koja se pocituvaat i ostvaruvaat megunarodnite standardi vo razlicnite sferi na ziveeneto i raboteneto.

Слични сајтови

Менса Македонија

2708 Менса Македонија е дел од Mensa International , меѓународното здружение на луѓе со висок Повеќе »

Противпожарен сојуз на Македонија

7766 Во склоп на Противпожарниот сојуз на Македонија егзистираат 98 доброволни противпожарни Повеќе »

Milieukontakt Macedonia

7334 Milieukontakt Macedonia is a non-profit, civil society organization supporting the initiatives Повеќе »

ЕД “Изгрев“

1726 ЕД "Изгрев" од Свети Николе. Во развојот на ова здружение на граѓани се забележуваат две фази. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Здружението на правниците на Република Македонија