logo


208

Инженерска институција на Македонија Inzenerska institucija na Makedonija

Инженерска институција на Македонија (ИМИ) е единствена професионална, неполитичка и непрофитабилна организација која преку своите здруженија и сојузи ги обединува инженерите практичари и инженерите научници во Република Македонија.

Inzenerska institucija na Makedonija (IMI) e edinstvena profesionalna, nepoliticka i neprofitabilna organizacija koja preku svoite zdruzenija i sojuzi gi obedinuva inzenerite prakticari i inzenerite naucnici vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

Здружение на новинарите на Македонија

3196 Здружение на новинарите на Македонија (ЗНМ) е основано во 1946 година. Член е на Меѓународната Повеќе »

Црвен крст - Кавадарци

2521 Црвен крст - Кавадарци Повеќе »

Биосфера

5007 Веб презентација на еколошка невладина организација со седиште во Битола. Граѓанската Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Инженерска институција на Македонија