logo


208

Инженерска институција на Македонија Inzenerska institucija na Makedonija

Инженерска институција на Македонија (ИМИ) е единствена професионална, неполитичка и непрофитабилна организација која преку своите здруженија и сојузи ги обединува инженерите практичари и инженерите научници во Република Македонија.

Inzenerska institucija na Makedonija (IMI) e edinstvena profesionalna, nepoliticka i neprofitabilna organizacija koja preku svoite zdruzenija i sojuzi gi obedinuva inzenerite prakticari i inzenerite naucnici vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

ЦИКП

4995 Центарот за истражување и креирање политики е независна,непрофитна истражувачка организација Повеќе »

Македонска Планинска Асоцијација

1255 Македонска Планинска Асоцијација Повеќе »

Здружение на туристички водичи и придружници на РМ

3001 Основната дејност на Здружението за туристички водичи и придружници на Македонија е Повеќе »

Центарот за граѓански комуникации

1986 Центарот за граѓански комуникации е формиран во април 2005 година како невладино, непрофитно и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Инженерска институција на Македонија