logo


208

Инженерска институција на Македонија Inzenerska institucija na Makedonija

Инженерска институција на Македонија (ИМИ) е единствена професионална, неполитичка и непрофитабилна организација која преку своите здруженија и сојузи ги обединува инженерите практичари и инженерите научници во Република Македонија.

Inzenerska institucija na Makedonija (IMI) e edinstvena profesionalna, nepoliticka i neprofitabilna organizacija koja preku svoite zdruzenija i sojuzi gi obedinuva inzenerite prakticari i inzenerite naucnici vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

Центар за Човекови Права и Разрешување Конфликти

6720 Центарот за човекови права и разрешување конфликти од Скопје е невладина организација, односно Повеќе »

Institute for Parliamentary Democracy

6970 The Institute for Parliamentary Democracy (IPD) is a non-governmental and non-profit Повеќе »

МДЦ-ТИ НЕТ

6475 МДЦ-ТИ НЕТ Скопје, Здружение на граѓани за поддршка на трговија, инвестиции и граѓанско Повеќе »

Стоматолошка комора на РМ

1071 Стоматолошка комора на Републиа Македонија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Инженерска институција на Македонија