logo


2100

Viva Viva

Нашите корени се длабоки колку најдлабокиот корен во овоштарникот. Нашите стандарди се мерат со највисоката овошка на дрвото. Работиме вредно, растеме и даваме плодови како најплодната земја. Природата е наш учител од каде црпиме знаење и мудрост. Нашата цел е јасна како најјасниот сончев зрак. Природата нам ни подарува дар од себе, а ние Ви подаруваме дел од нас. Природно си е природно!

Nasite koreni se dlaboki kolku najdlabokiot koren vo ovostarnikot. Nasite standardi se merat so najvisokata ovoska na drvoto. Rabotime vredno, rasteme i davame plodovi kako najplodnata zemja. Prirodata e nas ucitel od kade crpime znaene i mudrost. Nasata cel e jasna kako najjasniot soncev zrak. Prirodata nam ni podaruva dar od sebe, a nie Vi podaruvame del od nas. Prirodno si e prirodno!

Слични сајтови

Паскалин Компани

1811 Паскалин Компани е трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија. Тоа е Повеќе »

ВАБО

2285 ВАБО, Штип е текстилна компанија посветена кон изработка на атрактивни модели од женска Повеќе »

ЕЛМОНТ

3692 ДОО ЕЛМОНТ е приватна фирма основана во 1992 година со приватен капитал, која ги врши следниве Повеќе »

Рудник Саса

6445 Рудникот Саса се простира во северо-источниот дел на Република Македонија на Осоговскиот Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Viva