logo


2112

Гама-Брум Gama-Brum

Гама-брум е претпријатие за производство и консалтинг услуги кое се наоѓа во Скопје, населба Пинтија. Формирано е во 1991год. од стручни лица кои имаат големо искуство во доменот на технологијата и хемијата. Примарна дејност на нашето претпријатие е производство на детергенти за домаќинство и индустриски детергенти.Производството во Гама-Брум се одвива по современа технологија со најквалитетни суровини од познати европски брендови.Горе споменатото надополнето со нашето богато искуство е гаранција за високиот квалитет на нашите атестирани производи...

Gama-brum e pretprijatie za proizvodstvo i konsalting uslugi koe se naoga vo Skopje, naselba Pintija. Formirano e vo 1991god. od strucni lica koi imaat golemo iskustvo vo domenot na tehnologijata i hemijata. Primarna dejnost na naseto pretprijatie e proizvodstvo na detergenti za domakinstvo i industriski detergenti.Proizvodstvoto vo Gama-Brum se odviva po sovremena tehnologija so najkvalitetni surovini od poznati evropski brendovi.Gore spomenatoto nadopolneto so naseto bogato iskustvo e garancija za visokiot kvalitet na nasite atestirani proizvodi...

Слични сајтови

ebar - Online Spirits, Wines and More

4143 Единствена онлајн продавница за секаков вид на пијалоци. Повелете и изберете од брендовите кои Повеќе »

Емо Охрид

4814 ЕМО АД Охрид е компанија со седиште во Охрид која се занимава со производство на електрични Повеќе »

Еуро-Булс

3779 омпанијата ‘‘ЕУРО БУЛС‘‘ е формирана во 1993. Во почеток бил формиран како мал семеен бизнис Повеќе »

Еврокекс

5236 Еврокекс ДООЕЛ Битола произведува тврди бомбони, карамели и чоколадни десерти. Истите ги Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Гама-Брум