logo


2112

Гама-Брум Gama-Brum

Гама-брум е претпријатие за производство и консалтинг услуги кое се наоѓа во Скопје, населба Пинтија. Формирано е во 1991год. од стручни лица кои имаат големо искуство во доменот на технологијата и хемијата. Примарна дејност на нашето претпријатие е производство на детергенти за домаќинство и индустриски детергенти.Производството во Гама-Брум се одвива по современа технологија со најквалитетни суровини од познати европски брендови.Горе споменатото надополнето со нашето богато искуство е гаранција за високиот квалитет на нашите атестирани производи...

Gama-brum e pretprijatie za proizvodstvo i konsalting uslugi koe se naoga vo Skopje, naselba Pintija. Formirano e vo 1991god. od strucni lica koi imaat golemo iskustvo vo domenot na tehnologijata i hemijata. Primarna dejnost na naseto pretprijatie e proizvodstvo na detergenti za domakinstvo i industriski detergenti.Proizvodstvoto vo Gama-Brum se odviva po sovremena tehnologija so najkvalitetni surovini od poznati evropski brendovi.Gore spomenatoto nadopolneto so naseto bogato iskustvo e garancija za visokiot kvalitet na nasite atestirani proizvodi...

Слични сајтови

Прилепска Пивара

148 Прилепска пиварница е основана 1924 година. Тој период се карактеризира со мануелно Повеќе »

Лив Метал

6131 Лив Метал Дооел е компанија која произведува производи од обоени метали, обработка и сервис. Повеќе »

Техносервис ДООЕЛ Скопје

1091 Техносервис е компанија која нуди продажба и монтажа на пумпи, пумпни системи, пумпи станици и Повеќе »

ЏС Актуел

6330 ЏС АКТУЕЛ Дооел е основана во 1990 година и е со седиште на Ул.624 ББ – 1000 Скопје. Основна Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Гама-Брум