logo


2134

ГРАВЕ осигурување а.д. Скопје GRAVE osiguruvane a.d. Skopje

ГРАВЕ осигурување а.д. Скопје е дел од големото семејство Grazer Wechselseitige Versicherung AG со седиште во Грац и историја долга 180 години. Традицијата, стабилноста и довербата, со поглед во далечна иднина се основите на кои се гради успешното работење на ГРАВЕ во Македонија. ГРАВЕ осигурување а.д. Скопје е осигурително друштво кое има 100% сопствен капитал од Австрија, австриско осигурително друштво GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG (скр.GRAWE) од Грац и дозвола за работа во Македонија..

GRAVE osiguruvane a.d. Skopje e del od golemoto semejstvo Grazer Wechselseitige Versicherung AG so sediste vo Grac i istorija dolga 180 godini. Tradicijata, stabilnosta i doverbata, so pogled vo dalecna idnina se osnovite na koi se gradi uspesnoto rabotene na GRAVE vo Makedonija. GRAVE osiguruvane a.d. Skopje e osiguritelno drustvo koe ima 100% sopstven kapital od Avstrija, avstrisko osiguritelno drustvo GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG (skr.GRAWE) od Grac i dozvola za rabota vo Makedonija..

Слични сајтови

С-Лизинг

6171 Друштвото за лизинг С-Лизинг Доо Скопје е основано во март 2009 година. Групацијата С-Лизинг Повеќе »

Пчински консалтинг

4349 Нудиме сметководствени, административни и советувачки услуги од областа на економијата. Се Повеќе »

Pro Kolekt

527 ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје е основан во средината на 2006 година и остварува одлични резултати на Повеќе »

Прима менаџмент консалтинг

5408 Прима менаџмент консалтинг е приватна фирма која испорачува консултантски услуги и обука во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ГРАВЕ осигурување а.д. Скопје