logo


215

МАГ- култура и искуство, MAG- kultura i iskustvo,

НВО ,,МАГ-култура и искуство,, од Скопје е формирана во 1996 година и со години успешно работи на културниот проект ,,Претставување на македонската култура низ светот и кај нас,,.

NVO ,,MAG-kultura i iskustvo,, od Skopje e formirana vo 1996 godina i so godini uspesno raboti na kulturniot proekt ,,Pretstavuvane na makedonskata kultura niz svetot i kaj nas,,.

Слични сајтови

ЗЕМАК

6669 ЗЕМАК (Здружение на Енергетичарите на Македонија) со своето постоење во последните осумнаесет Повеќе »

Галус-Галус

5496 Задружението на живинари Галус-Галус е формирано со слободно здружување на граѓаните, заради Повеќе »

ЗОЗОМ

7250 ЗОЗОМ(Здружение на овластени застапници во осигурување на Македонија) работи во насока на Повеќе »

Акција Здруженска

3166 Акција Здруженска е непрофитна организација основана во Јули 2004 година со седиште во Скопје, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар МАГ- култура и искуство,