logo


215

МАГ- култура и искуство, MAG- kultura i iskustvo,

НВО ,,МАГ-култура и искуство,, од Скопје е формирана во 1996 година и со години успешно работи на културниот проект ,,Претставување на македонската култура низ светот и кај нас,,.

NVO ,,MAG-kultura i iskustvo,, od Skopje e formirana vo 1996 godina i so godini uspesno raboti na kulturniot proekt ,,Pretstavuvane na makedonskata kultura niz svetot i kaj nas,,.

Слични сајтови

Мобилност

3335 Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија Повеќе »

Македонско научно здружение за аутизам

6257 Македонско научно здружение за аутизам се занимава со проблематиката на аутистичниот спектар Повеќе »

СЗПМ

6904 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - СЗПМ е асоцијација на 53 здруженија на Повеќе »

Ehmi Consulting

800 Ehmi Investment Consulting, е приватна компанија со седиште во Скопје, Република Македонија. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар МАГ- култура и искуство,