logo


216

Македонски центар за европско образование Makedonski centar za evropsko obrazovanie

Македонскиот центар за европско образование го подржува процесот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија преку професионални обуки, застапување,лобирање за промени и политички развој.

Makedonskiot centar za evropsko obrazovanie go podrzuva procesot na pristapuvane na Republika Makedonija vo Evropskata Unija preku profesionalni obuki, zastapuvane,lobirane za promeni i politicki razvoj.

Слични сајтови

Здружение на физиотерапевти на Македонија

6092 Здружението на физиотерапевти на РМ е доброволно стручно Здружение кое организирано работи на Повеќе »

Друштво на филмски професионалци на РМ

3305 Друштво на филмски професионалци на РМ Повеќе »

Здравствен клуб Мое Здравје

7983 Здравствен клуб "Мое Здравје". Повеќе »

Исток

5948 Здружението на превозници во патниот сообракај Исток е доброволно, непрофитабилно, невладино и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски центар за европско образование