logo


216

Македонски центар за европско образование Makedonski centar za evropsko obrazovanie

Македонскиот центар за европско образование го подржува процесот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија преку професионални обуки, застапување,лобирање за промени и политички развој.

Makedonskiot centar za evropsko obrazovanie go podrzuva procesot na pristapuvane na Republika Makedonija vo Evropskata Unija preku profesionalni obuki, zastapuvane,lobirane za promeni i politicki razvoj.

Слични сајтови

ГЕМ

459 ГЕМ беше дефиниран во 1997 година од страна на Мајкл Хеј и Бил Бајгреив, додека студијата за Повеќе »

СЗПМ

6904 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - СЗПМ е асоцијација на 53 здруженија на Повеќе »

Македонски центар за меѓународна соработка

451 Визијата на МЦМС е мир, хармонија и просперитет на луѓето во Македонија, на Балканот и Повеќе »

МДЦ-ТИ НЕТ

6475 МДЦ-ТИ НЕТ Скопје, Здружение на граѓани за поддршка на трговија, инвестиции и граѓанско Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски центар за европско образование