logo


216

Македонски центар за европско образование Makedonski centar za evropsko obrazovanie

Македонскиот центар за европско образование го подржува процесот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија преку професионални обуки, застапување,лобирање за промени и политички развој.

Makedonskiot centar za evropsko obrazovanie go podrzuva procesot na pristapuvane na Republika Makedonija vo Evropskata Unija preku profesionalni obuki, zastapuvane,lobirane za promeni i politicki razvoj.

Слични сајтови

Фондација Ново Образование за бизнис

6879 Фондацијата Ново Образование за бизнис (НБЕ) работи на промовирање на нови бизнис, менаџмент Повеќе »

Национален младински совет на Македонија

6141 Мисијата на Националниот младински совет на Македонија е да ги претставува интересите и Повеќе »

Македонски Зелен Центар

862 МЗЦ е невладина, непрофитна и непартиска организација, основана на иницијатива од Работната Повеќе »

Комора на РМ за обезбедување на лица и имот

5118 Комората на РМ за обезбедување на лица и имот е формирана во 2000 година со седиште во Скопје, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски центар за европско образование