logo


216

Македонски центар за европско образование Makedonski centar za evropsko obrazovanie

Македонскиот центар за европско образование го подржува процесот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија преку професионални обуки, застапување,лобирање за промени и политички развој.

Makedonskiot centar za evropsko obrazovanie go podrzuva procesot na pristapuvane na Republika Makedonija vo Evropskata Unija preku profesionalni obuki, zastapuvane,lobirane za promeni i politicki razvoj.

Слични сајтови

Галус-Галус

5496 Задружението на живинари Галус-Галус е формирано со слободно здружување на граѓаните, заради Повеќе »

СЗПМ

6904 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - СЗПМ е асоцијација на 53 здруженија на Повеќе »

Семпер

1639 Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР'' е невладина, непартиска и непрофитабилна Повеќе »

ИПГ

5021 Интер –етник Проект Гостивар (ИПГ) е мултиетничка локална невладина организација сместена во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски центар за европско образование