logo


217

Македонски центар за женски права - Шелтер Центар Makedonski centar za zenski prava - Selter Centar

Македонски центар за женски права - Шелтер Центар е невладина, неполитичка и непрофитабилна, лобистичка женска организација која работи за афирмација, имплементација и заштита на женските права.

Makedonski centar za zenski prava - Selter Centar e nevladina, nepoliticka i neprofitabilna, lobisticka zenska organizacija koja raboti za afirmacija, implementacija i zastita na zenskite prava.

Слични сајтови

Играј и Учи

5879 Играј и Учи е Здружение за Едукативно Креативни Детски Работилници кои го поттикнуваат Повеќе »

Македонска асоцијација за органска храна МАОХ

2670 Македонската Асоцијација за Органска Храна е Здружение на граѓани кои имаат прогресивна Повеќе »

Мерцедес-Бенз Клуб Македонија

7702 Здружението Мерцедес-Бенз Клуб Македонија со седиште во Охрид го сочинуваат не само Повеќе »

Македонско-бугарска стопанска комора

5171 Непрофитна стопанска интересна заедница чии членови се истакнати бизнисмени кои делуваат во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски центар за женски права - Шелтер Центар