logo


217

Македонски центар за женски права - Шелтер Центар Makedonski centar za zenski prava - Selter Centar

Македонски центар за женски права - Шелтер Центар е невладина, неполитичка и непрофитабилна, лобистичка женска организација која работи за афирмација, имплементација и заштита на женските права.

Makedonski centar za zenski prava - Selter Centar e nevladina, nepoliticka i neprofitabilna, lobisticka zenska organizacija koja raboti za afirmacija, implementacija i zastita na zenskite prava.

Слични сајтови

Либералната партија на Македонија

901 Либералната партија на Македонија Повеќе »

МАДОТ

5939 Македонското Друштво на Ортопеди и Трауматолози (МАДОТ) е стручна асоцијација која ги Повеќе »

Институтoт за обуки „КОЦКА“

6675 Институтoт за обуки „КОЦКА“ е непрофитно здружение на граѓани – организација кое обезбедува Повеќе »

Флорозон

6356 Флорозон-Центар за еколошка демократија Скопје основана во 2005 година, е невладина, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски центар за женски права - Шелтер Центар