logo


217

Македонски центар за женски права - Шелтер Центар Makedonski centar za zenski prava - Selter Centar

Македонски центар за женски права - Шелтер Центар е невладина, неполитичка и непрофитабилна, лобистичка женска организација која работи за афирмација, имплементација и заштита на женските права.

Makedonski centar za zenski prava - Selter Centar e nevladina, nepoliticka i neprofitabilna, lobisticka zenska organizacija koja raboti za afirmacija, implementacija i zastita na zenskite prava.

Слични сајтови

Здружение на историчари на РМ

7246 Здружението на историчарите на Република Македонија е здружение на граѓани, формирано заради Повеќе »

Детство

4996 Оваа невладина органзација се бори за правата на децата, против насилството на деца и се Повеќе »

ЗЕМАК

6669 ЗЕМАК (Здружение на Енергетичарите на Македонија) со своето постоење во последните осумнаесет Повеќе »

Црвен крст на град Скопје

1718 Црвен крст на град Скопје Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски центар за женски права - Шелтер Центар