logo


218

Македонскиот центар за фотографија Makedonskiot centar za fotografija

Македонскиот центар за фотографија (МЦФ), формиран во 2000 година, е посветен на унапредувањето на фотографијата како уметност и на заштитата на фотографското културно наследство во Република Македонија. Од основањето до денес МЦФ се фокусира на спроведување на двата основни проекти: истражувачкиот проект "Стара македонска фотографија" и едукативниот проект "Поинаков поглед – проект за документарна фотографија". Двата проекти се поддржани од Швајцарската културна програма Западен Балкан - Македонија.

Makedonskiot centar za fotografija (MCF), formiran vo 2000 godina, e posveten na unapreduvaneto na fotografijata kako umetnost i na zastitata na fotografskoto kulturno nasledstvo vo Republika Makedonija. Od osnovaneto do denes MCF se fokusira na sproveduvane na dvata osnovni proekti: istrazuvackiot proekt "Stara makedonska fotografija" i edukativniot proekt "Poinakov pogled – proekt za dokumentarna fotografija". Dvata proekti se poddrzani od Svajcarskata kulturna programa Zapaden Balkan - Makedonija.

Слични сајтови

Срце за животните

4770 Драги пријатели на животните, СРЦЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ - е здружение за заштита на животните и Повеќе »

Diversity Media

4326 Диверзити Медиа (ДМ) е непрофитна организација формирана со цел да го унапреди професионалното Повеќе »

АЦИ Македонија

7286 АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари.Основна цел на здружението е обединување на Повеќе »

Кален

7759 Кален - Платформа за личен развој и одржливи начини на живот. Мисијата на Кален е да обезбеди Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонскиот центар за фотографија