logo


219

Адвокатска канцеларија Поленак Advokatska kancelarija Polenak

Нашата посветеност на одржување и развивање на широк опсег на области на работа, во рамките на друштвото, ни овозможува да нудиме правна помош која е одговор на потребите на клиентите. Привилегија е да се продолжи традицијата на давање правни услуги, востановена од нашите основачи од 1946 година, кога првата адвокатска канцеларија со името Поленак беше основана. Оттогаш, ние постојано одржуваме високо ниво на квалитетни правни услуги.

Nasata posvetenost na odrzuvane i razvivane na sirok opseg na oblasti na rabota, vo ramkite na drustvoto, ni ovozmozuva da nudime pravna pomos koja e odgovor na potrebite na klientite. Privilegija e da se prodolzi tradicijata na davane pravni uslugi, vostanovena od nasite osnovaci od 1946 godina, koga prvata advokatska kancelarija so imeto Polenak bese osnovana. Ottogas, nie postojano odrzuvame visoko nivo na kvalitetni pravni uslugi.

Слични сајтови

Основен суд Дебар

2529 Основниот суд Дебар е првостепен суд со Основна надлежност за подрачјето за кое е основан и Повеќе »

Випет 5

3952 ВИПЕТ 5 е брзорастечка мрежа која располага со високо квалификувани, професионални, Повеќе »

Адвокатска канцеларија Моневски

1425 Адвокатска канцеларија Моневски Повеќе »

Брендпротект

7568 Агенцијата Брендпротект е основана во јули 2009 година и е специјализирана за заштита на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Поленак