logo


219

Адвокатска канцеларија Поленак Advokatska kancelarija Polenak

Нашата посветеност на одржување и развивање на широк опсег на области на работа, во рамките на друштвото, ни овозможува да нудиме правна помош која е одговор на потребите на клиентите. Привилегија е да се продолжи традицијата на давање правни услуги, востановена од нашите основачи од 1946 година, кога првата адвокатска канцеларија со името Поленак беше основана. Оттогаш, ние постојано одржуваме високо ниво на квалитетни правни услуги.

Nasata posvetenost na odrzuvane i razvivane na sirok opseg na oblasti na rabota, vo ramkite na drustvoto, ni ovozmozuva da nudime pravna pomos koja e odgovor na potrebite na klientite. Privilegija e da se prodolzi tradicijata na davane pravni uslugi, vostanovena od nasite osnovaci od 1946 godina, koga prvata advokatska kancelarija so imeto Polenak bese osnovana. Ottogas, nie postojano odrzuvame visoko nivo na kvalitetni pravni uslugi.

Слични сајтови

ЦС Глобал

3281 ЦС Глобал е основан 2004 година во Скопје. Тој е составен од млад и динамичен тим на Повеќе »

Адвокатска канцеларија Богданов

1321 Адвокатската канцеларија Богданов е релативно нова канцеларија составена од тим на млади Повеќе »

Државен завод за индустриска сопственост

6362 Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија е самостоен орган на Повеќе »

Pepeljugovski

4432 Формирана во 1999 година од Д-р Валентин Пепељугоски, адвокатската канцеларија за кратко време Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Поленак