logo


219

Адвокатска канцеларија Поленак Advokatska kancelarija Polenak

Нашата посветеност на одржување и развивање на широк опсег на области на работа, во рамките на друштвото, ни овозможува да нудиме правна помош која е одговор на потребите на клиентите. Привилегија е да се продолжи традицијата на давање правни услуги, востановена од нашите основачи од 1946 година, кога првата адвокатска канцеларија со името Поленак беше основана. Оттогаш, ние постојано одржуваме високо ниво на квалитетни правни услуги.

Nasata posvetenost na odrzuvane i razvivane na sirok opseg na oblasti na rabota, vo ramkite na drustvoto, ni ovozmozuva da nudime pravna pomos koja e odgovor na potrebite na klientite. Privilegija e da se prodolzi tradicijata na davane pravni uslugi, vostanovena od nasite osnovaci od 1946 godina, koga prvata advokatska kancelarija so imeto Polenak bese osnovana. Ottogas, nie postojano odrzuvame visoko nivo na kvalitetni pravni uslugi.

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Катерина Димова

5663 Посетете го официјалниот веб сајт на Адвокатската канцеларија Катерина Димова. Во денешно Повеќе »

Адвокатска канцеларија Ташкова

4420 Дијана Ташкова Родена во Скопје, дипломирала на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Повеќе »

Адвокатска канцеларија Најденовски

1284 Адвокатска канцеларија Најденовски Повеќе »

Адвокатска Канцеларија и Патент Биро

1271 Соработката со Адвокатска Канцеларија ПАНОВА, е услов за добивање брза, целосна Адвокатска Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Поленак