logo


220

Пилко Pilko

Компанијата е формирана во 1998 година. Нејзина основна дејност е производство на пилешко месо и таа е единствениот снабдувач на македонскиот пазар со свежо пилешко месо.По завршувањето на подготвителните работи со првото производство ПИЛКО започна на 16.12.2000 година. Во почетните периоди на своето работење производството го реализираше само на скопскиот пазар. Во март 2001 ПИЛКО формира сопствена дистрибуција, а веќе во летото истата година го насочи своето производство и кон пазарите на останатите градови во Републиката. На крајот на ноември 2002 година ПИЛКО го оствари својот прв извоз.

Kompanijata e formirana vo 1998 godina. Nejzina osnovna dejnost e proizvodstvo na pilesko meso i taa e edinstveniot snabduvac na makedonskiot pazar so svezo pilesko meso.Po zavrsuvaneto na podgotvitelnite raboti so prvoto proizvodstvo PILKO zapocna na 16.12.2000 godina. Vo pocetnite periodi na svoeto rabotene proizvodstvoto go realizirase samo na skopskiot pazar. Vo mart 2001 PILKO formira sopstvena distribucija, a veke vo letoto istata godina go nasoci svoeto proizvodstvo i kon pazarite na ostanatite gradovi vo Republikata. Na krajot na noemvri 2002 godina PILKO go ostvari svojot prv izvoz.

Слични сајтови

Кораби

1330 ДООЕЛ (Друштво за Производство, Трговија и Услуги) КОРАБИ е Друштво со ограничена одговорност Повеќе »

Флекс Повер

4820 Официјална интернет страна на ФЛЕКС ПОВЕР компанијата, која што се занимава со производство на Повеќе »

Bovin Winery

817 Established in 1998, as the first privately owned winery in Macedonia, BOVIN Winery in Повеќе »

Eurohandel

2509 Eurohandel д.о.о. од Кавадарци е застапник на производи со врвен квалитет од најпознатите Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Пилко