logo


2316

Туртел АД Turtel AD

“Туртел” е акционерско друштво за трговија на мало, големо и извоз-увоз со седиште на улица “Тошо Арсов” – 36 Штип . Основна дејност на друштвото е трговија на големо и мало со дрва, градежен материјал , санитарна опрема, обоена и црна металургија, метална стока, цевки и пластични цевки .

“Turtel” e akcionersko drustvo za trgovija na malo, golemo i izvoz-uvoz so sediste na ulica “Toso Arsov” – 36 Stip . Osnovna dejnost na drustvoto e trgovija na golemo i malo so drva, gradezen materijal , sanitarna oprema, oboena i crna metalurgija, metalna stoka, cevki i plasticni cevki .

Слични сајтови

Мак-Опрема

6837 Мак-Опрема дооел Скопје, е основана 1996 год. како фамилијарна фирма. Од тогаш па до денес Повеќе »

Елтим-СВ

5670 Елтим-СВ е специјализирана трговска фирма за електроматријали, кабли, нисконапонска и Повеќе »

Еуро-Булс

3779 омпанијата ‘‘ЕУРО БУЛС‘‘ е формирана во 1993. Во почеток бил формиран како мал семеен бизнис Повеќе »

Скопје Север

6889 СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје -Друштво за снабдување со пареа и топла вода. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Туртел АД