logo


2321

Поликлиника Д-р Ванчо - Вратница Poliklinika D-r Vanco - Vratnica

П.З.У. Поликлиника Д-р Ванчо - Вратница со четири организациони единици е основана 2007 год. со реорганизација на веќе постоечката П.З.У. Д-р Ванчо - Вратница во чиј состав работеше само една стоматолошка ординација. Меѓутоа основата на оваа приватна здравствена установа датира од многу поодамна. Зачетоците во делувањето се во далечната 1988 год. кога со скромни средства и материјали, но со голем ентузијазам и квалитет во работата основачот ги започна првите чекори во стоматолошката дејност.

P.Z.U. Poliklinika D-r Vanco - Vratnica so cetiri organizacioni edinici e osnovana 2007 god. so reorganizacija na veke postoeckata P.Z.U. D-r Vanco - Vratnica vo cij sostav rabotese samo edna stomatoloska ordinacija. Megutoa osnovata na ovaa privatna zdravstvena ustanova datira od mnogu poodamna. Zacetocite vo deluvaneto se vo dalecnata 1988 god. koga so skromni sredstva i materijali, no so golem entuzijazam i kvalitet vo rabotata osnovacot gi zapocna prvite cekori vo stomatoloskata dejnost.

Слични сајтови

Emuderm

8085 EMUDERM е чисто оригинално масло од ему во форма на богата кремаста смеса. Гарантирано е Повеќе »

ПЗУ "Деби Дент"

1673 Стоматолошка ординација Деби Дент -Куманово Повеќе »

Оптика Ицо

4719 Оптика Ицо е создадена од професионалци кои се посветени да обезбедат брза и квалитетна Повеќе »

Атлас Центар

5622 Атласот, не само што го носи черепот, туку тој е одговорен за рамнотежата и управување со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Поликлиника Д-р Ванчо - Вратница