logo


2321

Поликлиника Д-р Ванчо - Вратница Poliklinika D-r Vanco - Vratnica

П.З.У. Поликлиника Д-р Ванчо - Вратница со четири организациони единици е основана 2007 год. со реорганизација на веќе постоечката П.З.У. Д-р Ванчо - Вратница во чиј состав работеше само една стоматолошка ординација. Меѓутоа основата на оваа приватна здравствена установа датира од многу поодамна. Зачетоците во делувањето се во далечната 1988 год. кога со скромни средства и материјали, но со голем ентузијазам и квалитет во работата основачот ги започна првите чекори во стоматолошката дејност.

P.Z.U. Poliklinika D-r Vanco - Vratnica so cetiri organizacioni edinici e osnovana 2007 god. so reorganizacija na veke postoeckata P.Z.U. D-r Vanco - Vratnica vo cij sostav rabotese samo edna stomatoloska ordinacija. Megutoa osnovata na ovaa privatna zdravstvena ustanova datira od mnogu poodamna. Zacetocite vo deluvaneto se vo dalecnata 1988 god. koga so skromni sredstva i materijali, no so golem entuzijazam i kvalitet vo rabotata osnovacot gi zapocna prvite cekori vo stomatoloskata dejnost.

Слични сајтови

ЈЗУ УК по хируршки болести „Свети Наум Охридски“

7430 ЈЗУ УК по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ во системот на јавни здравствени установи во Повеќе »

Институт по белодробни заболувања кај децата

6263 ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата - КОЗЛЕ е специјализирана институција за Повеќе »

HemoLab

4576 HemoLab е дијагностичка лабораторија која е посветена на решавање здравствени проблеми од Повеќе »

Дерма Бела

7105 Добредојдовете во првиот и единствен центар за медицинска естетика и козметика.Дерма Бела е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Поликлиника Д-р Ванчо - Вратница