logo


235

Ангротекс Angroteks

“Ангротекс” Доо Штип е трговско друштво за внатрешен и надворешен промет и неговата основна дејност е трговија на големо и мало со текстилни производи. Компанијата “Ангротекс” е основана во 1969 год. и од тогаш трае традицијата на трговија со текстилни производи на големо и мало, при што до денес има поминато повеќе статусни промени, поради усогласување со важечките законски прописи. Денес “Ангротекс“ е друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост.

“Angroteks” Doo Stip e trgovsko drustvo za vnatresen i nadvoresen promet i negovata osnovna dejnost e trgovija na golemo i malo so tekstilni proizvodi. Kompanijata “Angroteks” e osnovana vo 1969 god. i od togas trae tradicijata na trgovija so tekstilni proizvodi na golemo i malo, pri sto do denes ima pominato poveke statusni promeni, poradi usoglasuvane so vazeckite zakonski propisi. Denes “Angroteks“ e drustvo so ogranicena odgovornost vo privatna sopstvenost.

Слични сајтови

Лион

7418 ЛИОН од Свети Николе е успешна фирма која има 80-тина вработени, произведува квалитетни Повеќе »

Бретекс

1743 Добродојдовте во Бретекс печатница. Уште од самиот почеток во 1992 година се занимававме со Повеќе »

Wilo

2107 WILO SE е еден од водечките производители на пумпи и пумпни системи за греење, ладење и Повеќе »

Вентор Асц

6208 Вентор Асц произведува квалитетна електроника и електроопрема за контрола на загадувањето и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Ангротекс