logo


235

Ангротекс Angroteks

“Ангротекс” Доо Штип е трговско друштво за внатрешен и надворешен промет и неговата основна дејност е трговија на големо и мало со текстилни производи. Компанијата “Ангротекс” е основана во 1969 год. и од тогаш трае традицијата на трговија со текстилни производи на големо и мало, при што до денес има поминато повеќе статусни промени, поради усогласување со важечките законски прописи. Денес “Ангротекс“ е друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост.

“Angroteks” Doo Stip e trgovsko drustvo za vnatresen i nadvoresen promet i negovata osnovna dejnost e trgovija na golemo i malo so tekstilni proizvodi. Kompanijata “Angroteks” e osnovana vo 1969 god. i od togas trae tradicijata na trgovija so tekstilni proizvodi na golemo i malo, pri sto do denes ima pominato poveke statusni promeni, poradi usoglasuvane so vazeckite zakonski propisi. Denes “Angroteks“ e drustvo so ogranicena odgovornost vo privatna sopstvenost.

Слични сајтови

Целес

5768 Нашата фирма е основана 2004 година со намера да ја подобри технолошката понуда на подрачјето Повеќе »

Металопромет

1516 Компанијата ДООЕЛ МЕТАЛОПРОМЕТ, Струмица е основана 1972 година од страна на г-дин Мите Повеќе »

Шимшек

5758 Нашата компанија започна со рециклирање во Велес во 2003 година, достигнавме високи стандарди Повеќе »

Swisslion

439 Swisslion претставува империја во областа на производство на квалитетна и здрава храна. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Ангротекс