logo


237

Стружанка Struzanka

Трговското друштво Вак Стружанка почна со работа во 1992 година, како огранок на познатата фабрика Стружанка од Струга. Почетоците беа скромни – со само едно продажно место во Порта Влае и со тројца вработени. По затворањето на фабриката Стружанка од Струга, трговското друштво Вак Стружанка продолжи да работи самостојно, задржувајќи го и заштитувајќи го веќе добро познатото име. Оттогаш трговската мрежа покажува постојан развој, па денес Стружанка има 9 продажни места во Скопје и 43 вработени лица, и дистрибуира преку 40 трговски марки од најуспешните фабрики за трикотажа од поранешните Ју-републики.

Trgovskoto drustvo Vak Struzanka pocna so rabota vo 1992 godina, kako ogranok na poznatata fabrika Struzanka od Struga. Pocetocite bea skromni – so samo edno prodazno mesto vo Porta Vlae i so trojca vraboteni. Po zatvoraneto na fabrikata Struzanka od Struga, trgovskoto drustvo Vak Struzanka prodolzi da raboti samostojno, zadrzuvajki go i zastituvajki go veke dobro poznatoto ime. Ottogas trgovskata mreza pokazuva postojan razvoj, pa denes Struzanka ima 9 prodazni mesta vo Skopje i 43 vraboteni lica, i distribuira preku 40 trgovski marki od najuspesnite fabriki za trikotaza od poranesnite Ju-republiki.

Слични сајтови

АД Димко Митрев

319 Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи "Димко Митрев" АД увоз-извоз Повеќе »

ДЕТА ТЕКС

4823 Дета Текс Струга се занимава со продажба на еко кожа и други репроматеријали. Еко кожата е Повеќе »

Watch ID

1792 Watch ID е компанија која потекнува од 90-годишна традиција на семејството Повеќе »

Модна Конфекција Алекс

6396 Модната Конфекција Алекс е основана во 1990 година со главна дејност - производство на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Стружанка