logo


238

Зип пласт Zip plast

Компанијата YKK Zipplast Пожега е формирана во 1988 година од менаџерски тим со над 30 години работно искуство во оваа бранша. Производството почна со две технолошки линии и на секои две години се пуштаа во производство две нови така да во 2004 година работат осум технолошки линии.Во 2005 година почна со работа Зиппласт Бања Лука. Во 2007 година се формира Зиппласт Дооел Скопје, со две технолошки линии. Нашата компанија се занимава со производство на сите видови патент затворачи а воедно сме и застапници на конец за шиење од познатиот бренд на фирмата TSP Марибор од Република Словенија, која е под аквизиција на гигантот од САД American&Efird.

Kompanijata YKK Zipplast Pozega e formirana vo 1988 godina od menadjerski tim so nad 30 godini rabotno iskustvo vo ovaa bransa. Proizvodstvoto pocna so dve tehnoloski linii i na sekoi dve godini se pustaa vo proizvodstvo dve novi taka da vo 2004 godina rabotat osum tehnoloski linii.Vo 2005 godina pocna so rabota Zipplast Bana Luka. Vo 2007 godina se formira Zipplast Dooel Skopje, so dve tehnoloski linii. Nasata kompanija se zanimava so proizvodstvo na site vidovi patent zatvoraci a voedno sme i zastapnici na konec za siene od poznatiot brend na firmata TSP Maribor od Republika Slovenija, koja e pod akvizicija na gigantot od SAD American&Efird.

Слични сајтови

DukiDaso

4266 Duki Daso постои за 10 години, а ние сме познати по нашите стилска и прифатлива мода Повеќе »

Валијант

5403 Во 2000 - та му се случи на Скопје и на сите оние кои знаат што сакаат. На 26.01.2000 започна Повеќе »

Невеста.Мк

5848 Невеста.Мк е идеален сајт за секоја идна невеста. Посетете го овој сајт и организарајте ја Повеќе »

VoBelo.com

7077 VoBelo.com - Магазин за културата на венчавките Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Зип пласт