logo


238

Зип пласт Zip plast

Компанијата YKK Zipplast Пожега е формирана во 1988 година од менаџерски тим со над 30 години работно искуство во оваа бранша. Производството почна со две технолошки линии и на секои две години се пуштаа во производство две нови така да во 2004 година работат осум технолошки линии.Во 2005 година почна со работа Зиппласт Бања Лука. Во 2007 година се формира Зиппласт Дооел Скопје, со две технолошки линии. Нашата компанија се занимава со производство на сите видови патент затворачи а воедно сме и застапници на конец за шиење од познатиот бренд на фирмата TSP Марибор од Република Словенија, која е под аквизиција на гигантот од САД American&Efird.

Kompanijata YKK Zipplast Pozega e formirana vo 1988 godina od menadjerski tim so nad 30 godini rabotno iskustvo vo ovaa bransa. Proizvodstvoto pocna so dve tehnoloski linii i na sekoi dve godini se pustaa vo proizvodstvo dve novi taka da vo 2004 godina rabotat osum tehnoloski linii.Vo 2005 godina pocna so rabota Zipplast Bana Luka. Vo 2007 godina se formira Zipplast Dooel Skopje, so dve tehnoloski linii. Nasata kompanija se zanimava so proizvodstvo na site vidovi patent zatvoraci a voedno sme i zastapnici na konec za siene od poznatiot brend na firmata TSP Maribor od Republika Slovenija, koja e pod akvizicija na gigantot od SAD American&Efird.

Слични сајтови

Azur

7078 AZUR is a company for production of textile products which has been working since 1991. We Повеќе »

Платан Фро-фи

6832 Компанијата Платан Фро-фи од нејзиното создавање па се до денес опстојува и се развива на Повеќе »

B-Watch

544 Како компанија стануваме дистрибутери на брендовите CASIO, ESPRIT, ESPRIT накит, FESTINA, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Зип пласт