logo


240

Иново Брокер Inovo Broker

ИНОВО БРОКЕР е приватна фирма и е истовремено овластена брокерска установа под раководство и супервизија на комисијата за хартии од вредност во Македонија. Иново Брокер е официјално регистрирана на почетокот на 2006 година. Примарните активности се тргување со хартии од вредност во Р. Македонија.

INOVO BROKER e privatna firma i e istovremeno ovlastena brokerska ustanova pod rakovodstvo i supervizija na komisijata za hartii od vrednost vo Makedonija. Inovo Broker e oficijalno registrirana na pocetokot na 2006 godina. Primarnite aktivnosti se trguvane so hartii od vrednost vo R. Makedonija.

Слични сајтови

Униконт

2773 УНИКОНТ - биро за сметководствени услуги веќе 20 години е присутно во својата дејсност и е Повеќе »

Друштво за ревизија ПЕРК

1928 Друштво за ревизија -Пелагониска ревизорска куќа ДООЕЛ Прилеп Повеќе »

Coordea Outsourcing

7590 Coordea Outsourcing is a young, innovative and ambitious online outsourcing company. We Повеќе »

Бејкер Тили Македонија

1325 Ревизија е независно испитување на финансиските извештаи или консолидираните извештаи и на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Иново Брокер