logo


240

Иново Брокер Inovo Broker

ИНОВО БРОКЕР е приватна фирма и е истовремено овластена брокерска установа под раководство и супервизија на комисијата за хартии од вредност во Македонија. Иново Брокер е официјално регистрирана на почетокот на 2006 година. Примарните активности се тргување со хартии од вредност во Р. Македонија.

INOVO BROKER e privatna firma i e istovremeno ovlastena brokerska ustanova pod rakovodstvo i supervizija na komisijata za hartii od vrednost vo Makedonija. Inovo Broker e oficijalno registrirana na pocetokot na 2006 godina. Primarnite aktivnosti se trguvane so hartii od vrednost vo R. Makedonija.

Слични сајтови

Басме

6512 Басме е приватна компанија, која обезбедува обуки и професионален менаџмент консалтинг. Како Повеќе »

Алта Виста Брокер

2030 Алта Виста Брокер Повеќе »

Target Communications

6951 Target Communications offer you the best global experiences and knowledge, adapted to the Повеќе »

Клириншки интербанкарски системи АД Скопје

272 Во 2001 година, во текот на реформата на платниот систем во Република Македонија, банките од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Иново Брокер