logo


240

Иново Брокер Inovo Broker

ИНОВО БРОКЕР е приватна фирма и е истовремено овластена брокерска установа под раководство и супервизија на комисијата за хартии од вредност во Македонија. Иново Брокер е официјално регистрирана на почетокот на 2006 година. Примарните активности се тргување со хартии од вредност во Р. Македонија.

INOVO BROKER e privatna firma i e istovremeno ovlastena brokerska ustanova pod rakovodstvo i supervizija na komisijata za hartii od vrednost vo Makedonija. Inovo Broker e oficijalno registrirana na pocetokot na 2006 godina. Primarnite aktivnosti se trguvane so hartii od vrednost vo R. Makedonija.

Слични сајтови

ДИС Архивирај

7305 Деловно Информативни Системи - Архивирај ДОО ви нуди можности за архивирање на документи без Повеќе »

ТТК Банка

105 ТТК Банка да биде најдобра банка партнер за малите и средни претпријатија во Македонија и Повеќе »

Инвестброкер

2253 ИНВЕСТБРОКЕР АД СКОПЈЕ е еден од основачите на Македонската берза за хартии од вредност како и Повеќе »

Лајон Инс

5067 Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје е брзо растечка компанија насочена Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Иново Брокер