logo


2408

Стоматолошка поликлиника Примадент Stomatoloska poliklinika Primadent

Во стоматолошка поликлиника Примадент се третираат пациенти од сите возрасти на кои им се обезбедува комплетна стоматолошка заштита со највисок степен на конторола на стерилност и употреба на материали инструменти и апарати кои се последен збор во светската стоматологија. Во нашата поликлиника се нудат сите стоматолошки услуги како и сите видови на хируршки интервенции во областа на стоматологијата извршени од орален хирург со долгогодишно искуство.

Vo stomatoloska poliklinika Primadent se tretiraat pacienti od site vozrasti na koi im se obezbeduva kompletna stomatoloska zastita so najvisok stepen na kontorola na sterilnost i upotreba na materiali instrumenti i aparati koi se posleden zbor vo svetskata stomatologija. Vo nasata poliklinika se nudat site stomatoloski uslugi kako i site vidovi na hirurski intervencii vo oblasta na stomatologijata izvrseni od oralen hirurg so dolgogodisno iskustvo.

Слични сајтови

Оптика Ицо

4719 Оптика Ицо е создадена од професионалци кои се посветени да обезбедат брза и квалитетна Повеќе »

Заботехничката Лабораторија Дентолаб

2164 Заботехничката Лабораторија Дентолаб е основана во 1996 год. како резултат на 12 годишно Повеќе »

Поликлиника Интермед-Арт

7966 Поликлиника Интермед-Арт е основана во февруари 2011год, лоцирана е на бул.Партизански Одреди Повеќе »

ДентиМакс

5385 Ние во ДентиМакс, како примарна цел ја поставуваме грижата за здрави и негувани заби, во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Стоматолошка поликлиника Примадент