logo


2408

Стоматолошка поликлиника Примадент Stomatoloska poliklinika Primadent

Во стоматолошка поликлиника Примадент се третираат пациенти од сите возрасти на кои им се обезбедува комплетна стоматолошка заштита со највисок степен на конторола на стерилност и употреба на материали инструменти и апарати кои се последен збор во светската стоматологија. Во нашата поликлиника се нудат сите стоматолошки услуги како и сите видови на хируршки интервенции во областа на стоматологијата извршени од орален хирург со долгогодишно искуство.

Vo stomatoloska poliklinika Primadent se tretiraat pacienti od site vozrasti na koi im se obezbeduva kompletna stomatoloska zastita so najvisok stepen na kontorola na sterilnost i upotreba na materiali instrumenti i aparati koi se posleden zbor vo svetskata stomatologija. Vo nasata poliklinika se nudat site stomatoloski uslugi kako i site vidovi na hirurski intervencii vo oblasta na stomatologijata izvrseni od oralen hirurg so dolgogodisno iskustvo.

Слични сајтови

Тамидентал

2899 Тамидентал е генерален застапник и дистрибутер на производите на швајцарската фирма CURADEN Повеќе »

Cafe Form

8096 Кафе Форм е производ кој има успешно дејство и ќе ве ослободи од вишокот килограми без Повеќе »

Физиофлекс

1752 Физиотерапијата има за цел да ја врати максималната активност на личноста. Физијатарот ја Повеќе »

Pzu dr lazo kirov

8030 ПЗУ "Др Лазо Киров" егзистира од 2004 год,од 2012 се надоградува со уште една дејност т.е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Стоматолошка поликлиника Примадент