logo


242

Дирекција за култура и уметност - Скопје Direkcija za kultura i umetnost - Skopje

Официјално корените на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје ги наоѓаме во далечната 1948 година, што ја вбројува во институциите со најдолга традиција во културата во Македонија. Нејзината виталност се должи на постојаното прилагодување на актуелните услови со што таа секогаш се наоѓа во жижата на културните настани со основна функција да го негува, афирмира, презентира и стимулира домашното духовно творештво во постојана комуникација со светските збиднувања.

Oficijalno korenite na Direkcijata za kultura i umetnost na Skopje gi naogame vo dalecnata 1948 godina, sto ja vbrojuva vo instituciite so najdolga tradicija vo kulturata vo Makedonija. Nejzinata vitalnost se dolzi na postojanoto prilagoduvane na aktuelnite uslovi so sto taa sekogas se naoga vo zizata na kulturnite nastani so osnovna funkcija da go neguva, afirmira, prezentira i stimulira domasnoto duhovno tvorestvo vo postojana komunikacija so svetskite zbidnuvana.

Слични сајтови

МакеДокс

6809 МакеДокс, фестивалот за креативен документарен филм е основан во Скопје во 2010 година со цел Повеќе »

Тетово Филм Фестивал

4324 Филмски фестивал со повеќе од 27 земји од целиот свет.Жирито избра најдобри филмови кои ќе Повеќе »

Форест Фест

5516 „Секое дрво има свое семејство“. Промоција на семејното шумарство преку дводневен фестивал на Повеќе »

Скопски филмски фестивал

7426 Скопски филмски фестивал Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Дирекција за култура и уметност - Скопје