logo


242

Дирекција за култура и уметност - Скопје Direkcija za kultura i umetnost - Skopje

Официјално корените на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје ги наоѓаме во далечната 1948 година, што ја вбројува во институциите со најдолга традиција во културата во Македонија. Нејзината виталност се должи на постојаното прилагодување на актуелните услови со што таа секогаш се наоѓа во жижата на културните настани со основна функција да го негува, афирмира, презентира и стимулира домашното духовно творештво во постојана комуникација со светските збиднувања.

Oficijalno korenite na Direkcijata za kultura i umetnost na Skopje gi naogame vo dalecnata 1948 godina, sto ja vbrojuva vo instituciite so najdolga tradicija vo kulturata vo Makedonija. Nejzinata vitalnost se dolzi na postojanoto prilagoduvane na aktuelnite uslovi so sto taa sekogas se naoga vo zizata na kulturnite nastani so osnovna funkcija da go neguva, afirmira, prezentira i stimulira domasnoto duhovno tvorestvo vo postojana komunikacija so svetskite zbidnuvana.

Слични сајтови

Вино - Скоп

373 Вино Скоп е интернационален фестивал за вино кој секоја година се одржува во Скопје во Повеќе »

Buskerfest

1352 Уличните фестивали се значајна културна атракција во многу земји, а благодарние на БАСКЕР Повеќе »

Soravia Group

940 Soravia Group е холдинг компанија која работи во Централна и Југоисточна Европа, и се состои Повеќе »

Скопје Стрит Фестивал

5536 Преку креативност, интеракција и музика сакаме заедно со вас да го изградиме социјалниот и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Дирекција за култура и уметност - Скопје