logo


242

Дирекција за култура и уметност - Скопје Direkcija za kultura i umetnost - Skopje

Официјално корените на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје ги наоѓаме во далечната 1948 година, што ја вбројува во институциите со најдолга традиција во културата во Македонија. Нејзината виталност се должи на постојаното прилагодување на актуелните услови со што таа секогаш се наоѓа во жижата на културните настани со основна функција да го негува, афирмира, презентира и стимулира домашното духовно творештво во постојана комуникација со светските збиднувања.

Oficijalno korenite na Direkcijata za kultura i umetnost na Skopje gi naogame vo dalecnata 1948 godina, sto ja vbrojuva vo instituciite so najdolga tradicija vo kulturata vo Makedonija. Nejzinata vitalnost se dolzi na postojanoto prilagoduvane na aktuelnite uslovi so sto taa sekogas se naoga vo zizata na kulturnite nastani so osnovna funkcija da go neguva, afirmira, prezentira i stimulira domasnoto duhovno tvorestvo vo postojana komunikacija so svetskite zbidnuvana.

Слични сајтови

Робомак

6483 РобоМак е интернационален настан посветен на развој на програмирањето и роботиката, на кој Повеќе »

Бош Фестивал

102 БОШ ФЕСТИВАЛ – е мултимедијална платформа, низ која се слави креативниот израз во урбан Повеќе »

Фестивал на античка драма "Стоби"

6504 Во изминатите девет години, успеавме да создадеме фестивал, кој може да реконструира сцени од Повеќе »

Струшки вечери на поезијата

246 Струшките вечери на поезијата се започнати во 1962 година, со серија читања на група Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Дирекција за култура и уметност - Скопје