logo


Слични сајтови

ББФ Компани

7887 ББФ Компани е една од најголемите компании во регионот за производство на безалкохолни Повеќе »

А.Д.ТЕЦ Неготино

1862 А.Д.ТЕЦ Неготино Акционерско друштво за производство на електрична енергија Повеќе »

Делфо Комерц

1227 Претпријатието за произвотсво „Делфо Комерц“ е формирана во 1992 год. Во почеток само со Повеќе »

Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola

8 Основна дејност на ЗК Пелагонија АД Битола е примарно земјоделско производство од: ниски Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Omni Tile