logo


259

Imako Vino Imako Vino

Историјата на винарската визба ИМАКО ВИНО започнува во 1989 година со основањето на Интернационалната Македонска Компанија - ИМАКО. Во почетокот главната дејност е трговија со вино, но во 2002 год. ИМАКО ВИНО започнува со изградба на сопствена винарија. Винарската визба ИМАКО ВИНО се наоѓа во живописен предел на Овчеполското виногорје, во близина на градот Штип (Повардарски вински регион).

Istorijata na vinarskata vizba IMAKO VINO zapocnuva vo 1989 godina so osnovaneto na Internacionalnata Makedonska Kompanija - IMAKO. Vo pocetokot glavnata dejnost e trgovija so vino, no vo 2002 god. IMAKO VINO zapocnuva so izgradba na sopstvena vinarija. Vinarskata vizba IMAKO VINO se naoga vo zivopisen predel na Ovcepolskoto vinogorje, vo blizina na gradot Stip (Povardarski vinski region).

Слични сајтови

Винарија Тристо

1747 Винарија Тристо -Велес Повеќе »

Чекорови -Винарска визба

938 Лозјата на Чекорови се сместени во срцето на Тиквешкиот регион. Овој регион дава услови за Повеќе »

Tomatoland

797 Tomatoland претставува стакленик од најсовремен холандски тип на површина од 20000м2 и висина Повеќе »

Агрос

3754 “Агрос” ДОО - Охрид е фирма основана во 2003 год. Започнавме со работа во 2004 год. како Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Imako Vino