logo


2598

Апелационен Суд Гостивар Apelacionen Sud Gostivar

Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе судови од прв степен определени со Законот за судовите (Службен Весник на РМ бр. 58/06 од 11.05.2006 година). Седиштата на апелационите судови се во Битола, Гостивар, Скопје и Шти

Apelacionite sudovi se osnovaat za podracjeto na poveke sudovi od prv stepen opredeleni so Zakonot za sudovite (Sluzben Vesnik na RM br. 58/06 od 11.05.2006 godina). Sedistata na apelacionite sudovi se vo Bitola, Gostivar, Skopje i Sti

Слични сајтови

Основен суд Велес

1762 Основен суд Велес Повеќе »

Основен суд Кавадарци

2602 Основен суд Кавадарци Повеќе »

Основен суд Куманово

2610 Основен суд Куманово се наоѓа во центарот на градот Куманово на улица „11 Октомври„ б.б. Судот Повеќе »

Адвокатска Канцеларија Ирена Д. Фрчкоска

1287 Адвокатската Канцеларија на Адвокат Ирена Фрчкоска од Скопје, егзистира во Правниот систем на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Апелационен Суд Гостивар