logo


2598

Апелационен Суд Гостивар Apelacionen Sud Gostivar

Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе судови од прв степен определени со Законот за судовите (Службен Весник на РМ бр. 58/06 од 11.05.2006 година). Седиштата на апелационите судови се во Битола, Гостивар, Скопје и Шти

Apelacionite sudovi se osnovaat za podracjeto na poveke sudovi od prv stepen opredeleni so Zakonot za sudovite (Sluzben Vesnik na RM br. 58/06 od 11.05.2006 godina). Sedistata na apelacionite sudovi se vo Bitola, Gostivar, Skopje i Sti

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Ташкова

4420 Дијана Ташкова Родена во Скопје, дипломирала на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Повеќе »

Извршител Алберто Ребула

7134 Извршител Алберто Ребула Повеќе »

Биро за Судски Вештачења

1121 Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Повеќе »

Випет 5

3952 ВИПЕТ 5 е брзорастечка мрежа која располага со високо квалификувани, професионални, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Апелационен Суд Гостивар