logo


2598

Апелационен Суд Гостивар Apelacionen Sud Gostivar

Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе судови од прв степен определени со Законот за судовите (Службен Весник на РМ бр. 58/06 од 11.05.2006 година). Седиштата на апелационите судови се во Битола, Гостивар, Скопје и Шти

Apelacionite sudovi se osnovaat za podracjeto na poveke sudovi od prv stepen opredeleni so Zakonot za sudovite (Sluzben Vesnik na RM br. 58/06 od 11.05.2006 godina). Sedistata na apelacionite sudovi se vo Bitola, Gostivar, Skopje i Sti

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Најденовски

1284 Адвокатска канцеларија Најденовски Повеќе »

Адвокатска канцеларија Антевски

1427 Адвокатска канцеларија Антевски Повеќе »

Адвокатска канцеларија Каминска

5744 Официјален веб сајт на авокатската канцеларија Каминска, која што нуди секаков вид на правни Повеќе »

Адвокатска канцеларија Владо Џилвиџиев

5656 Адвокатска Канцеларија Владо Џилвиџиев е една од водечките канцеларии со широк спектар на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Апелационен Суд Гостивар