logo


2605

Основен суд Крива Паланка Osnoven sud Kriva Palanka

Основниот суд во Крива Паланка е првостепен суд со основна надлежност за подрачјата за кои е основан, и надлежен е да одлучува во прв степен по кривични дела и прекршоци.

Osnovniot sud vo Kriva Palanka e prvostepen sud so osnovna nadleznost za podracjata za koi e osnovan, i nadlezen e da odlucuva vo prv stepen po krivicni dela i prekrsoci.

Слични сајтови

Управен суд Скопје

2777 Управниот суд со седиште во Скопје, како еден од носителите на судската власт во судскиот Повеќе »

Адвокатска канцеларија Ташкова

4420 Дијана Ташкова Родена во Скопје, дипломирала на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Повеќе »

Нотар Тања Аспорова

3804 Нотар Тања Аспорова е втора генерација на семејниот бизнис кој го започна Нотар Славјанка Повеќе »

Македонска авторска агенција

2011 Основна дејност на МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА (МАА) е застапување на авторите при Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Крива Паланка