logo


2606

Основен суд Кочани Osnoven sud Kocani

Основниот суд во Кочани се наоѓа во центарот на градот Кочани, на ул. “Никола Карев” 4. Судот е сместен во трокатна станбена зграда, со современ архитектонски изглед.

Osnovniot sud vo Kocani se naoga vo centarot na gradot Kocani, na ul. “Nikola Karev” 4. Sudot e smesten vo trokatna stanbena zgrada, so sovremen arhitektonski izgled.

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Димитриевски

7581 За своите клиенти, Адвокатската Канцеларија Димитриевски обезбедува професионална услуга по Повеќе »

Нотар Ристо Папазов

7132 Нотар Ристо Папазов Повеќе »

Адвокатска канцеларија Ташкова

4420 Дијана Ташкова Родена во Скопје, дипломирала на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Повеќе »

Нотар Ана Брашнарска

3805 Нашиот сестран и сосема професионален пристап кон работа и извршењето на правните услуги ни Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Кочани