logo


2611

Основен суд Струмица Osnoven sud Strumica

Основниот суд во Струга се наоѓа во центарот на градот Струга, на ул. “Струшки кепенци” б.б. Судот е сместен во петкатна станбена зграда, со современ архитектонски изглед. Во нејзина непосредна близина се лоцирани Македонски телекумуникации, ОВР Струга и повеќе адвокатски канцеларии.

Osnovniot sud vo Struga se naoga vo centarot na gradot Struga, na ul. “Struski kepenci” b.b. Sudot e smesten vo petkatna stanbena zgrada, so sovremen arhitektonski izgled. Vo nejzina neposredna blizina se locirani Makedonski telekumunikacii, OVR Struga i poveke advokatski kancelarii.

Слични сајтови

Државно Правобранителство на РМ

4884 Јавното правобранителство својата функција ја врши врз основа на Уставот. Функцијата на Повеќе »

Основен суд Неготино

1854 Основниот суд во Неготино е основан на 1 Јануари 1977 година. Во почетокот на постоењето судот Повеќе »

Адвокатска канцеларија Каминска

5744 Официјален веб сајт на авокатската канцеларија Каминска, која што нуди секаков вид на правни Повеќе »

Макара

5883 Друштво за заштита на авторските права МАКАРА ДОО Скопје со својата дејност опстојува на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Струмица