logo


2611

Основен суд Струмица Osnoven sud Strumica

Основниот суд во Струга се наоѓа во центарот на градот Струга, на ул. “Струшки кепенци” б.б. Судот е сместен во петкатна станбена зграда, со современ архитектонски изглед. Во нејзина непосредна близина се лоцирани Македонски телекумуникации, ОВР Струга и повеќе адвокатски канцеларии.

Osnovniot sud vo Struga se naoga vo centarot na gradot Struga, na ul. “Struski kepenci” b.b. Sudot e smesten vo petkatna stanbena zgrada, so sovremen arhitektonski izgled. Vo nejzina neposredna blizina se locirani Makedonski telekumunikacii, OVR Struga i poveke advokatski kancelarii.

Слични сајтови

Лингва-Конект

5972 Лингва-Конект е фирма специјализирана за преведувачки услуги која ќе Ви помогне да ги Повеќе »

Центар за процена

4656 Нашата дејност- ПРОЦЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ, МАШИНИ И ОПРЕМА, ПОДВИЖЕН ИМОТ, ТРАНСПОРТНИ Повеќе »

Основен суд Куманово

2610 Основен суд Куманово се наоѓа во центарот на градот Куманово на улица „11 Октомври„ б.б. Судот Повеќе »

Нотар Узуновска

1684 Нотар Узуновска Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Основен суд Струмица