logo


2615

КРЕДИТЕКСПРЕС Интернационал KREDITEKSPRES Internacional

CREDITEXPRESS International е основан во 1999 година од водечките агенции за наплата на долгови во Централна и Источна Европа. Групацијата е фокусирана на обезбедување обемна административна наплата првенствено со клиенти во финансирање и управување со побарувања. Горди сме на фактот што работиме со клиенти кои се лидери на пазарот за производство и услуги, како и со најголемите финансиски групации во регионот. Сите овие компании имаат една примарна цел – да ги отстапат овие активности на партнер кој е во можност да обезбеди услуги за флексибилна и етичка наплата.

CREDITEXPRESS International e osnovan vo 1999 godina od vodeckite agencii za naplata na dolgovi vo Centralna i Istocna Evropa. Grupacijata e fokusirana na obezbeduvane obemna administrativna naplata prvenstveno so klienti vo finansirane i upravuvane so pobaruvana. Gordi sme na faktot sto rabotime so klienti koi se lideri na pazarot za proizvodstvo i uslugi, kako i so najgolemite finansiski grupacii vo regionot. Site ovie kompanii imaat edna primarna cel – da gi otstapat ovie aktivnosti na partner koj e vo moznost da obezbedi uslugi za fleksibilna i eticka naplata.

Слични сајтови

www.naseosiguruvanje.com.mk

3644 Бесплатни ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ УСЛУГИ: -ОСИГУРУВАЊЕ преку сите компании со ЛИЦЕНЦИРАНИ Повеќе »

КД Фондови АД Скопје

3934 Групацијата KD Group спаѓа меѓу најголемите бизнис групации во Словенија и се развива во една Повеќе »

АД Осигурителна полиса

3655 Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје е компанија која почна да Повеќе »

Книговодител

5421 Книговодител е основан во 1993 година и е постојано растечко биро за мали и средни фирми и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар КРЕДИТЕКСПРЕС Интернационал