logo


2615

КРЕДИТЕКСПРЕС Интернационал KREDITEKSPRES Internacional

CREDITEXPRESS International е основан во 1999 година од водечките агенции за наплата на долгови во Централна и Источна Европа. Групацијата е фокусирана на обезбедување обемна административна наплата првенствено со клиенти во финансирање и управување со побарувања. Горди сме на фактот што работиме со клиенти кои се лидери на пазарот за производство и услуги, како и со најголемите финансиски групации во регионот. Сите овие компании имаат една примарна цел – да ги отстапат овие активности на партнер кој е во можност да обезбеди услуги за флексибилна и етичка наплата.

CREDITEXPRESS International e osnovan vo 1999 godina od vodeckite agencii za naplata na dolgovi vo Centralna i Istocna Evropa. Grupacijata e fokusirana na obezbeduvane obemna administrativna naplata prvenstveno so klienti vo finansirane i upravuvane so pobaruvana. Gordi sme na faktot sto rabotime so klienti koi se lideri na pazarot za proizvodstvo i uslugi, kako i so najgolemite finansiski grupacii vo regionot. Site ovie kompanii imaat edna primarna cel – da gi otstapat ovie aktivnosti na partner koj e vo moznost da obezbedi uslugi za fleksibilna i eticka naplata.

Слични сајтови

Брокерска куќа Еурохаус

2238 Брокерска куќа Еурохаус АД Скопје, која од Мај 2008 година успешно работи како членка на Повеќе »

СПМГ

6762 Во делот на Менаџмент консалтингот СПМГ ги изведува следните услуги:Бизнис Повеќе »

ФИН ТРУСТ консалтинг

2965 ФИНТРУСТ Македонија е консултантска фирма чија дејност е професионална финансиска едукација и Повеќе »

Epi Centar

7315 Epi centar(Economy, planning, innovation) is a private consulting company, established on Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар КРЕДИТЕКСПРЕС Интернационал