logo


262

Tikves Tikves

Истражувањата на теренот, инвестициите во современа технологија за производство, развојот на нови производи, ангажманот на домашни и странски врвни експерти за вино, се чекорите со кои ги поставуваме стандардите по кои се мери успешноста на македонската винска индустрија и го трасираме патот за Македонија да го заземе своето место како реномиран вински регион во глобални рамки.

Istrazuvanata na terenot, investiciite vo sovremena tehnologija za proizvodstvo, razvojot na novi proizvodi, angazmanot na domasni i stranski vrvni eksperti za vino, se cekorite so koi gi postavuvame standardite po koi se meri uspesnosta na makedonskata vinska industrija i go trasirame patot za Makedonija da go zazeme svoeto mesto kako renomiran vinski region vo globalni ramki.

Слични сајтови

Биоплант

5782 Биоплант се занимава со увоз и дистрибуција на високо профитабилни растенија: пауловнија и Повеќе »

Мелница Илинче

1411 Мелничко пекарската индустрија ИЛИНЧЕ е релативно младо претпријатие. Неговите зачетоци се во Повеќе »

Винар -Винарска визба

939 ВИНАР е винарска визба од Скопје, основана 2004 година. Производството на винарската визба Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Tikves