logo


2642

Лебед Л.Т.Д. Lebed L.T.D.

Во срцето на се што не опкружува е човекот. Човекот како двигател на напредокот; сам по себе причина за развој на средината во која живее и работи; создател на иднината на новите генерации; креатор на подоброто утре... Човекот со сета своја хумана вредност, хоризонтот на неговите визии и сите димензии на неговиот професионален успех е инспирација на нашата работа. Во срцето на секој деловен успех е прецизно изградениот, секогаш оригинално организиран механизам кој ги движи, предводи, следи процесите на работење во прилог на остварување на целите.

Vo srceto na se sto ne opkruzuva e covekot. Covekot kako dvigatel na napredokot; sam po sebe pricina za razvoj na sredinata vo koja zivee i raboti; sozdatel na idninata na novite generacii; kreator na podobroto utre... Covekot so seta svoja humana vrednost, horizontot na negovite vizii i site dimenzii na negoviot profesionalen uspeh e inspiracija na nasata rabota. Vo srceto na sekoj deloven uspeh e precizno izgradeniot, sekogas originalno organiziran mehanizam koj gi dvizi, predvodi, sledi procesite na rabotene vo prilog na ostvaruvane na celite.

Слични сајтови

ГОРВИК

3817 ГОРВИК ДООЕЛ Скопје повеќе од 2 децении е партнер кој делува во насока на растот и напредокот Повеќе »

Корабинс

7056 Корабинс Ад - Осигурително брокерско друштво Повеќе »

Ажурност Консалт

6327 Ажурност Консалт, Гостивар ви нуди секаков вид сметководствени услуги на професионално ниво. Повеќе »

НЛБ Тутунска Банка

274 НЛБ Тутунска банка АД Скопје е водечка банкарска институција во Република Македонија со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Лебед Л.Т.Д.