logo


265

Вестерн Унион Vestern Union

Услугата на Western Union се нуди во Македонија од Септември 1999, од страна на Интернационална Финансиска Унија (ИФУ) како подружница на Финансиска Унија Тирана. Со текот на годините ИФУ ја прошири мрежата низ цела територија на Македонија.Во крајот на 2003 год, ИФУ имаше 28 агенции во својата мрежа. Формирана во јануари 2004, Унија Финансиската Скопје (УФС), како наследник на Интернационална Финансиска Унија (ИФУ), во август 2004 год. се стекна со лиценца од страна на Народна Банка на Република Македонија, како небанкарска финансиска институција која ги нуди услугите на ,, брз трансфер на пари‘‘.

Uslugata na Western Union se nudi vo Makedonija od Septemvri 1999, od strana na Internacionalna Finansiska Unija (IFU) kako podruznica na Finansiska Unija Tirana. So tekot na godinite IFU ja prosiri mrezata niz cela teritorija na Makedonija.Vo krajot na 2003 god, IFU imase 28 agencii vo svojata mreza. Formirana vo januari 2004, Unija Finansiskata Skopje (UFS), kako naslednik na Internacionalna Finansiska Unija (IFU), vo avgust 2004 god. se stekna so licenca od strana na Narodna Banka na Republika Makedonija, kako nebankarska finansiska institucija koja gi nudi uslugite na ,, brz transfer na pari‘‘.

Слични сајтови

Виасс

6995 Виасс Брокер ви нуди различни услуги и можност да се осигурувате во сите осигурителни компании Повеќе »

КБ Прво пензиско друштво

3656 Иднината, денес, значи планирање на нашиот живот денес, со одговорност кон нашата и иднината Повеќе »

Еуро Мк

5283 Финансиското друштво Еуро Мк доо Скопје е основано 2013 година, согласно Законот за финансиски Повеќе »

Eurolink

75 ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ од своето основање бележи исклучителни деловни резултати Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Вестерн Унион