logo


265

Вестерн Унион Vestern Union

Услугата на Western Union се нуди во Македонија од Септември 1999, од страна на Интернационална Финансиска Унија (ИФУ) како подружница на Финансиска Унија Тирана. Со текот на годините ИФУ ја прошири мрежата низ цела територија на Македонија.Во крајот на 2003 год, ИФУ имаше 28 агенции во својата мрежа. Формирана во јануари 2004, Унија Финансиската Скопје (УФС), како наследник на Интернационална Финансиска Унија (ИФУ), во август 2004 год. се стекна со лиценца од страна на Народна Банка на Република Македонија, како небанкарска финансиска институција која ги нуди услугите на ,, брз трансфер на пари‘‘.

Uslugata na Western Union se nudi vo Makedonija od Septemvri 1999, od strana na Internacionalna Finansiska Unija (IFU) kako podruznica na Finansiska Unija Tirana. So tekot na godinite IFU ja prosiri mrezata niz cela teritorija na Makedonija.Vo krajot na 2003 god, IFU imase 28 agencii vo svojata mreza. Formirana vo januari 2004, Unija Finansiskata Skopje (UFS), kako naslednik na Internacionalna Finansiska Unija (IFU), vo avgust 2004 god. se stekna so licenca od strana na Narodna Banka na Republika Makedonija, kako nebankarska finansiska institucija koja gi nudi uslugite na ,, brz transfer na pari‘‘.

Слични сајтови

Фактор Труст

7715 Финансиското друштво за факторинг Фактор Труст ДООЕЛ Скопје е основано во 2010 година. Нашата Повеќе »

Агенција за супервизија на осигурување

571 Агенцијата за супервизија на осигурувањето го одбележа Денот на осигурување со пригодна Повеќе »

Еуриск

6758 Еуриск е компанија формирана со цел да им овозможи на своите клиенти вискоквалитетни Повеќе »

Инфос Д

6725 Друштвото за ревизја “Инфос Д”- Скопје е основано е на 01.07.1995 год. како една од првите Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Вестерн Унион