logo


2717

Милошевски Хем Milosevski Hem

МИЛОШЕВСКИ ХЕМ ДООЕЛ од Скопје е основана во 2003 година како приватно претпријатие. Основна дејност на претпријатието е трговија на големо со хемикалии, опрема , консалтинг и инженеринг во сите области од прехранбената индустрија, индустријата за пијалаци и професионалната хигиена. МИЛОШЕВСКИ ХЕМ ДООЕЛ е генерален увозник и дистрибутер на македонскиот пазар за професионални средства за чистење и дезинфекција од познатата германско-австриска компанија Werner&Mertz professional која поседува ISO 9001, ISO 14001, како и EMAS сертификат за заштита на животната средина. Средствата се концентрати со највисок квалитет.

MILOSEVSKI HEM DOOEL od Skopje e osnovana vo 2003 godina kako privatno pretprijatie. Osnovna dejnost na pretprijatieto e trgovija na golemo so hemikalii, oprema , konsalting i inzenering vo site oblasti od prehranbenata industrija, industrijata za pijalaci i profesionalnata higiena. MILOSEVSKI HEM DOOEL e generalen uvoznik i distributer na makedonskiot pazar za profesionalni sredstva za cistene i dezinfekcija od poznatata germansko-avstriska kompanija Werner&Mertz professional koja poseduva ISO 9001, ISO 14001, kako i EMAS sertifikat za zastita na zivotnata sredina. Sredstvata se koncentrati so najvisok kvalitet.

Слични сајтови

SB Solar

4448 Уште од 1997 година се стремиме кон целта да дејствуваме ефикасно и да им овозможиме на многу Повеќе »

Винарија Локоски

816 Винарија Локоски... Повеќе »

Dobra Voda

474 Водата како основен елемент од животот има есенцијално значење за здравјето на човекот. Во Повеќе »

Таматех

3028 Индустриски машини за шиење, резервни делови и прибор за текстилна и конфекциска индустрија, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Милошевски Хем