logo


2757

Нутривет Nutrivet

Нутривет ДОО е формирана 2003год. во Скопје. Од формирањето па се до денес главна дејност е ветеринарната програма, која опфаќа увоз и дистрибуција на ветеринарни лекови. Работиме со сите постоечки ветеринарни куќи во Р.Македонија, а воедно сме ексклузивни увозници на ветринарни лекови од Голаш Фарм - Р. Бугарија и Ромвак - Р. Романија. Фирмата нутривет е генерален увозник на храна за домашни животни, домашни миленици и конзумна риба од фирмата Компонента - Р. Србија и храна за домашни миленици “Diamond Petfood“ - САД.

Nutrivet DOO e formirana 2003god. vo Skopje. Od formiraneto pa se do denes glavna dejnost e veterinarnata programa, koja opfaka uvoz i distribucija na veterinarni lekovi. Rabotime so site postoecki veterinarni kuki vo R.Makedonija, a voedno sme ekskluzivni uvoznici na vetrinarni lekovi od Golas Farm - R. Bugarija i Romvak - R. Romanija. Firmata nutrivet e generalen uvoznik na hrana za domasni zivotni, domasni milenici i konzumna riba od firmata Komponenta - R. Srbija i hrana za domasni milenici “Diamond Petfood“ - SAD.

Слични сајтови

ФитоФарм

2968 ФИТОФАРМ е компанија во целосно приватна сопственост на м-р Ленче Аџиска, специјалист по Повеќе »

Elbijor

6761 Our basic activity is wholesale trade with the following product Повеќе »

http://www.drpanovski.com.mk/

175 Акционерско Друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Повеќе »

Eurolek

2235 Еуролек Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Нутривет