logo


2783

Орнамакс Ornamaks

ОРНАМАКС е компанија која е оформена во 1992 година како мало книговодствено биро со еден вработен кое прераснува во компанија со две дејности и тоа консултативно-книговодствено биро и производство на композитни плотни ОРНАЛИТ.

ORNAMAKS e kompanija koja e oformena vo 1992 godina kako malo knigovodstveno biro so eden vraboten koe prerasnuva vo kompanija so dve dejnosti i toa konsultativno-knigovodstveno biro i proizvodstvo na kompozitni plotni ORNALIT.

Слични сајтови

Fulm

76 Штедилница ФУЛМ на македонскиот финансиски пазар е присутна од 1999 година, кога ја Повеќе »

АНГО КОНСАЛТИНГ

2038 Друштво за деловни услуги АНГО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје е основано во 1991 година со регистрирана Повеќе »

Прима менаџмент консалтинг

5408 Прима менаџмент консалтинг е приватна фирма која испорачува консултантски услуги и обука во Повеќе »

ЛМ Безбедност

531 ЛМ Безбедност нуди разни видови на услуги поврзани со безбедноста и здравјето на работното Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Орнамакс