logo


28

Oaza Oaza

Оаза е пионер на иновативен бренд, со нaпредни концепти и креирање на третман со високи перформанси. 14 годишно искуствона професионално работење и истражување на најквалитетни козметики со суровини од морско, растително и биотехнолошко потекло резултира со широка палета на услуги – третмани, создадени за нега на сите типови и состојби на кожата без разлика на годините и полот. Сите препарати се клинички тестирани и даваат веднаш видиливи ефекти и долготрајни позитивни ефекти на квалитети и фукнционирање на кожата.

Oaza e pioner na inovativen brend, so napredni koncepti i kreirane na tretman so visoki performansi. 14 godisno iskustvona profesionalno rabotene i istrazuvane na najkvalitetni kozmetiki so surovini od morsko, rastitelno i biotehnolosko poteklo rezultira so siroka paleta na uslugi – tretmani, sozdadeni za nega na site tipovi i sostojbi na kozata bez razlika na godinite i polot. Site preparati se klinicki testirani i davaat vednas vidilivi efekti i dolgotrajni pozitivni efekti na kvaliteti i fukncionirane na kozata.

Слични сајтови

KupiParfem

4142 Tоп Поинт ДООЕЛ е фирма која е регистрирана во централниот регистар на Република Македонија Повеќе »

Pure Life Cosmetics

7390 Pure Life е фирма која се појавува на пазарот во 2004 година. Од оваа временска дистанца Повеќе »

Центар за убавина Афродита С

3890 Центарот за убавина Афродита-С со години претставува лидер во областа на козметологијата. Повеќе »

Жулиетте Арманд

7805 Жулиетте Арманд Струмица застапник на познатата професионална козметика Juliette Armand за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Oaza