logo


289

Prestige-lux центар за убавина Prestige-lux centar za ubavina

Во салонот Prestige-lux ќе ги најдете сите најнови светски применети методи на достигнувањата во професионалната козметологијата. Prestige-lux веќе цели дванаесет години се грижи за вашиот изглед и вашето здравје со помош на новите ефективни технологии на лечење и дијагностики во апаратната козметологија, како и со примена на професионални линии за профалактика и лечење од голем број на козметички недостатоци.

Vo salonot Prestige-lux ke gi najdete site najnovi svetski primeneti metodi na dostignuvanata vo profesionalnata kozmetologijata. Prestige-lux veke celi dvanaeset godini se grizi za vasiot izgled i vaseto zdravje so pomos na novite efektivni tehnologii na lecene i dijagnostiki vo aparatnata kozmetologija, kako i so primena na profesionalni linii za profalaktika i lecene od golem broj na kozmeticki nedostatoci.

Слични сајтови

Студио Сикрет

6397 За нас Салонот постои од 2004 година, сега се наоѓа на нова локација, ул. Маркс и Енгелс бр. Повеќе »

Рефан Парфимерија

4646 Рефан компанијата е заснована во 1991 г. како семејна фирма, која првенствено се бави со Повеќе »

Фризерска и козметичка опрема

650 Премиум е фирма која се занимава со продажба на фризерска и козметичка опрема. Располагаме со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Prestige-lux центар за убавина