logo


289

Prestige-lux центар за убавина Prestige-lux centar za ubavina

Во салонот Prestige-lux ќе ги најдете сите најнови светски применети методи на достигнувањата во професионалната козметологијата. Prestige-lux веќе цели дванаесет години се грижи за вашиот изглед и вашето здравје со помош на новите ефективни технологии на лечење и дијагностики во апаратната козметологија, како и со примена на професионални линии за профалактика и лечење од голем број на козметички недостатоци.

Vo salonot Prestige-lux ke gi najdete site najnovi svetski primeneti metodi na dostignuvanata vo profesionalnata kozmetologijata. Prestige-lux veke celi dvanaeset godini se grizi za vasiot izgled i vaseto zdravje so pomos na novite efektivni tehnologii na lecene i dijagnostiki vo aparatnata kozmetologija, kako i so primena na profesionalni linii za profalaktika i lecene od golem broj na kozmeticki nedostatoci.

Слични сајтови

Катлановска Бања

2561 Колку пати во текот на денот сте помислиле дека ви треба барем еден час да си го посветите Повеќе »

Диор

5654 Велнес Спа центарот Диор се наоѓа во населбата Автокоманда. Се простира на површина од 400m2, Повеќе »

Fobas Company

2974 “Fobas Company” е основана во 1995 год. а самиот објект е изграден во 1999/2000 год. Лоцирана Повеќе »

Energi Studio

303 Првите зачетоци од своето искуство сопственичката на Energi Studio, Даниела Бошкова ги Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Prestige-lux центар за убавина