logo


2891

Фрукт Импорт Frukt Import

руштвото Фрукт Импорт од с. Крушопек, Сарај-Скопје основано е во 1992год, како Друштво со Ограничена Одговорност (Д.О.О.). Основна дејност на компанијата е увоз и дистрибуција на прехрамбени производи и средства за хигиена низ целата територија на Република Македонија. Постојаниот раст на фирмата овозможи во 2006 година да се вселиме во сопствен, нов деловен простор и тоа: управна зграда од 180м², магацин од 1200м² и разладна комори со вкупна површина од 120м³.

rustvoto Frukt Import od s. Krusopek, Saraj-Skopje osnovano e vo 1992god, kako Drustvo so Ogranicena Odgovornost (D.O.O.). Osnovna dejnost na kompanijata e uvoz i distribucija na prehrambeni proizvodi i sredstva za higiena niz celata teritorija na Republika Makedonija. Postojaniot rast na firmata ovozmozi vo 2006 godina da se vselime vo sopstven, nov deloven prostor i toa: upravna zgrada od 180m², magacin od 1200m² i razladna komori so vkupna povrsina od 120m³.

Слични сајтови

Трговски Центар

690 Трговски центар им овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во Повеќе »

Дисконт Макси Д

4667 Во Макси Д се трудиме на потрошувачите да им понудиме максимален избор на производи по Повеќе »

Дон Маркет

3064 Дон Маркет - НАЈВИСОКА ПОНУДА, НАЈНИСКИ ЦЕНИ (Охрид, Струга и Скопје) Повеќе »

Ramstore

85 Рамстор е првиот трговски центар со глобални стандарди во Македонија и пошироко во регионот со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Фрукт Импорт