logo


2925

Мотива Motiva

Мотива е центар за менаџмент консалтинг образование и обука кој има повеќе од 17 години искуство во делот на менаџмент консултантски услуги, обуки, регрутација, селекција и поддршка на човечките ресурси. Ние сме тим на посветени професионалци кои имаат за цел да ги унапредат капацитетите и да ги подобрат перформансите на компаниите, владините институции и меѓународните организации. Ориентирани сме кон задоволување на специфичните потреби на нашите клиенти и преку индивидуален пристап ги дизајнираме обуките согласно барањата на клиентите со најдобрите практики во областа.

Motiva e centar za menadjment konsalting obrazovanie i obuka koj ima poveke od 17 godini iskustvo vo delot na menadjment konsultantski uslugi, obuki, regrutacija, selekcija i poddrska na coveckite resursi. Nie sme tim na posveteni profesionalci koi imaat za cel da gi unapredat kapacitetite i da gi podobrat performansite na kompaniite, vladinite institucii i megunarodnite organizacii. Orientirani sme kon zadovoluvane na specificnite potrebi na nasite klienti i preku individualen pristap gi dizajnirame obukite soglasno baranata na klientite so najdobrite praktiki vo oblasta.

Слични сајтови

Bronco

1361 Центарот за јазично образование "Bronco" е основан во 2002 година од страна на Андриана Повеќе »

Економски Факултет-Прилеп

1954 Економскиот факултет-Прилеп е основан 1960 година, односно тој е наследник и продолжувач на Повеќе »

М6 Едукативен центар

3356 М6 Едукативен центар Повеќе »

ТЕМПЛУМ

414 Книгите на ТЕМПЛУМ може да ги најдете во книжарите на: Матица, Три, Табернакул, Или-Или, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Мотива