logo


2925

Мотива Motiva

Мотива е центар за менаџмент консалтинг образование и обука кој има повеќе од 17 години искуство во делот на менаџмент консултантски услуги, обуки, регрутација, селекција и поддршка на човечките ресурси. Ние сме тим на посветени професионалци кои имаат за цел да ги унапредат капацитетите и да ги подобрат перформансите на компаниите, владините институции и меѓународните организации. Ориентирани сме кон задоволување на специфичните потреби на нашите клиенти и преку индивидуален пристап ги дизајнираме обуките согласно барањата на клиентите со најдобрите практики во областа.

Motiva e centar za menadjment konsalting obrazovanie i obuka koj ima poveke od 17 godini iskustvo vo delot na menadjment konsultantski uslugi, obuki, regrutacija, selekcija i poddrska na coveckite resursi. Nie sme tim na posveteni profesionalci koi imaat za cel da gi unapredat kapacitetite i da gi podobrat performansite na kompaniite, vladinite institucii i megunarodnite organizacii. Orientirani sme kon zadovoluvane na specificnite potrebi na nasite klienti i preku individualen pristap gi dizajnirame obukite soglasno baranata na klientite so najdobrite praktiki vo oblasta.

Слични сајтови

КОЦКА

3321 КОЦКА Мрежа на независни консултанти е непрофитна и невладина организација регистрирана како Повеќе »

ОУ Лазо Трповски - Скопје

2633 Училиштето „Лазо Tрповски“ е изградено 1968 година, а со редовна настава започнува да работи Повеќе »

СОУ "Ванчо Прке" Виница

6322 СОУ ,,Ванчо Прке "- Виница овозможува гимназиско стручно образование. Насочени сме кон Повеќе »

ОOУ "Никола Карев- Радовиш "

4634 Основното училиште ,,Никола Карев,, од Радовиш се одделило од некогашното ЦОУ ,,Моша Пијаде,, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Мотива