logo


2965

ФИН ТРУСТ консалтинг FIN TRUST konsalting

ФИНТРУСТ Македонија е консултантска фирма чија дејност е професионална финансиска едукација и финансиски консултантски услуги. Наша цел е креирање на стручни кадри кои ќе ја владеат практичната страна на работењето во финансиските институции. Обуките кои ги нуди ФИНТРУСТ Македонија имаат три фундаментални аспекти: високи стандарди, широк дијапазон на опфат на материјата и практична ориентација.

FINTRUST Makedonija e konsultantska firma cija dejnost e profesionalna finansiska edukacija i finansiski konsultantski uslugi. Nasa cel e kreirane na strucni kadri koi ke ja vladeat prakticnata strana na raboteneto vo finansiskite institucii. Obukite koi gi nudi FINTRUST Makedonija imaat tri fundamentalni aspekti: visoki standardi, sirok dijapazon na opfat na materijata i prakticna orientacija.

Слични сајтови

ТТК Банка

105 ТТК Банка да биде најдобра банка партнер за малите и средни претпријатија во Македонија и Повеќе »

Evrosimovski

3959 Основана во 2006 година, компанијата ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг со своето реномирано портфолио на Повеќе »

Консалтинг БС

2589 КОНСАЛТИНГ БС е водечка фирма за издавачка дејност и консалтинг услуги во сферата на Повеќе »

Epi Centar

7315 Epi centar(Economy, planning, innovation) is a private consulting company, established on Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ФИН ТРУСТ консалтинг