logo


2965

ФИН ТРУСТ консалтинг FIN TRUST konsalting

ФИНТРУСТ Македонија е консултантска фирма чија дејност е професионална финансиска едукација и финансиски консултантски услуги. Наша цел е креирање на стручни кадри кои ќе ја владеат практичната страна на работењето во финансиските институции. Обуките кои ги нуди ФИНТРУСТ Македонија имаат три фундаментални аспекти: високи стандарди, широк дијапазон на опфат на материјата и практична ориентација.

FINTRUST Makedonija e konsultantska firma cija dejnost e profesionalna finansiska edukacija i finansiski konsultantski uslugi. Nasa cel e kreirane na strucni kadri koi ke ja vladeat prakticnata strana na raboteneto vo finansiskite institucii. Obukite koi gi nudi FINTRUST Makedonija imaat tri fundamentalni aspekti: visoki standardi, sirok dijapazon na opfat na materijata i prakticna orientacija.

Слични сајтови

Меѓународен совет на инвеститори

3336 Меѓународен совет на инвеститори Повеќе »

ДМТХ

6679 ДМТХ Дооел, Скопје - е компанија специјализирана во сферата на финансиски услуги основана од Повеќе »

Pro Kolekt

527 ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје е основан во средината на 2006 година и остварува одлични резултати на Повеќе »

Forex Arena

7630 Инвестирајте веднаш Forex трговија со соработка на Swissquote банка на Швајцарија. Форекс Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ФИН ТРУСТ консалтинг