logo


303

Energi Studio Energi Studio

Првите зачетоци од своето искуство сопственичката на Energi Studio, Даниела Бошкова ги стекнува од 1992 година во едно од најелитните студија во тоа време - студио "Плетенка". Постојано надградувајќи се со знаење и искуство допринесува да се отвори и денешниот салон кој започна со работа 1996 година во хотел Континенетал, се' до пред 4 години каде што е отворен нов и модерен салон во нас.Аеродром. Денес Energi Studio може да се пофали со квалитетно и професионално подготвен тим за работа, каде што сопственичката своето долгогодишно искуство им го пренесува ним.

Prvite zacetoci od svoeto iskustvo sopstvenickata na Energi Studio, Daniela Boskova gi steknuva od 1992 godina vo edno od najelitnite studija vo toa vreme - studio "Pletenka". Postojano nadgraduvajki se so znaene i iskustvo doprinesuva da se otvori i denesniot salon koj zapocna so rabota 1996 godina vo hotel Kontinenetal, se' do pred 4 godini kade sto e otvoren nov i moderen salon vo nas.Aerodrom. Denes Energi Studio moze da se pofali so kvalitetno i profesionalno podgotven tim za rabota, kade sto sopstvenickata svoeto dolgogodisno iskustvo im go prenesuva nim.

Слични сајтови

PROTAGONIST серум за обликуање на тело

4094 Серумот ПРОТАГОНИСТ за обликување на тело е концентрат од морски скапоцени супстанции и е Повеќе »

Malena Cosmetics

3637 In today's world, makeup is a form of art. It is a way we express ourselves. At Malena Повеќе »

Аура Стил

1535 Аура Стил -Охрид Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Energi Studio