logo


319

АД Димко Митрев AD Dimko Mitrev

Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи "Димко Митрев" АД увоз-извоз Велес, е регистрирано за производство на крзно и крзнени производи и крзнена галантерија. Во акционерско друштво е трансформирано и усогласено со ЗТД со решение на окружен стопански суд Скопје на 07.05.1997 година.

Drustvoto za proizvodstvo i trgovija na krzno i krzneni proizvodi "Dimko Mitrev" AD uvoz-izvoz Veles, e registrirano za proizvodstvo na krzno i krzneni proizvodi i krznena galanterija. Vo akcionersko drustvo e transformirano i usoglaseno so ZTD so resenie na okruzen stopanski sud Skopje na 07.05.1997 godina.

Слични сајтови

Моделс Шус

7936 Модел Шус е веб страница во сопственост на АНК Моделс Гевгелија. Истата е основана 2000 година Повеќе »

La Dama

7083 La Dama - Women Stockings and tights Повеќе »

Фротирка Компани

4707 Фротирка Компани АД Делчево е формирана на 31.06.1961 година како фирма во изградба, а со Повеќе »

Azur

7078 AZUR is a company for production of textile products which has been working since 1991. We Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар АД Димко Митрев