logo


320

диа Билјана Тасева dia Biljana Taseva

Изградба на секаков вид на објекти од високоградба. Изведба на градежно занаетчиски работи. Машинско малтерисување на објекти, израбтка на ДЕМИТ фасади.

Izgradba na sekakov vid na objekti od visokogradba. Izvedba na gradezno zanaetciski raboti. Masinsko malterisuvane na objekti, izrabtka na DEMIT fasadi.

Слични сајтови

Дсц дизајн

3413 ДСЦ ДИЗАЈН д.о.о.е.л. е архитектонтско-консултантска фирма и егзистира како претпријатие во Повеќе »

Сара-4

3449 Сара-4 ДООЕЛ како проектантска фирма е основана 1995г. во Скопје од страна на дипл.град.инж. Повеќе »

Круна Дрил

7128 На 15 Декември 1944 год. президиумот на АСНОМ, на своето заседание го донесе решението за Повеќе »

Столарска работилница ХААК

3108 ХААК е столарска работилница која се занимава со производство на: Внатрешни и надворешни Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар диа Билјана Тасева