logo


320

диа Билјана Тасева dia Biljana Taseva

Изградба на секаков вид на објекти од високоградба. Изведба на градежно занаетчиски работи. Машинско малтерисување на објекти, израбтка на ДЕМИТ фасади.

Izgradba na sekakov vid na objekti od visokogradba. Izvedba na gradezno zanaetciski raboti. Masinsko malterisuvane na objekti, izrabtka na DEMIT fasadi.

Слични сајтови

Јо-ан Старс

3456 Со своето кратко време на постоење нудиме неспоредливи услуги и производи, имаме остварено Повеќе »

Домус Протект ДООЕЛ

1723 Домус Протект ДООЕЛ се занимава со трговија на градежни материјали, проектирање, изведба Повеќе »

Termal Comfort

2905 Termal Comfort engineering e модерна и динамична компанија која успешно се справува со Повеќе »

БИГМАК

2061 БИГМАК е основан во 1989 година и повеќе од 20 години успешно дејствува во областа на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар диа Билјана Тасева