logo


320

диа Билјана Тасева dia Biljana Taseva

Изградба на секаков вид на објекти од високоградба. Изведба на градежно занаетчиски работи. Машинско малтерисување на објекти, израбтка на ДЕМИТ фасади.

Izgradba na sekakov vid na objekti od visokogradba. Izvedba na gradezno zanaetciski raboti. Masinsko malterisuvane na objekti, izrabtka na DEMIT fasadi.

Слични сајтови

Јадро Инженеринг

3830 Јадро Инженеинг е градежна компанија чија примарна дејност е изработка на бетонски подни Повеќе »

ИДА Инженеринг

2243 ИДА Инженеринг е формирана во 1999 година во Македонија. Главните активности на компанијата се Повеќе »

АД „АЛКАЛОИД“ – Берово

3689 Таа е фирма која изработува готови производи од сопствени материјали. Имено има свои ткачници Повеќе »

ГОДОМИН

3715 ГОДОМИН е фамилијарна компанија во приватна сопственост основана 1992 година. Основна дејност Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар диа Билјана Тасева