logo


322

Руска Амбасада Ruska Ambasada

4 август 1992 година Претседателот на Руската Федерација го потпиша Указот, со кој Република Македонија се признава како суверена независна држава, под нејзиното уставно име.

4 avgust 1992 godina Pretsedatelot na Ruskata Federacija go potpisa Ukazot, so koj Republika Makedonija se priznava kako suverena nezavisna drzava, pod nejzinoto ustavno ime.

Слични сајтови

e-nabavki.gov.mk

7195 Електронски систем за јавни набавки. Повеќе »

Агенција за поддршка на претприемништвото на РМ

3189 Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна Повеќе »

Општина Росоман

2516 Општина Росоман Повеќе »

Институт на овластени ревизори на РМ

5723 Институтот на овластени ревизори на РМ - ИОРРМ е основан во 2006 година. Членови на ИОРРМ се Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Руска Амбасада