logo


322

Руска Амбасада Ruska Ambasada

4 август 1992 година Претседателот на Руската Федерација го потпиша Указот, со кој Република Македонија се признава како суверена независна држава, под нејзиното уставно име.

4 avgust 1992 godina Pretsedatelot na Ruskata Federacija go potpisa Ukazot, so koj Republika Makedonija se priznava kako suverena nezavisna drzava, pod nejzinoto ustavno ime.

Слични сајтови

ЈП Улици и Патишта - Скопје

881 П Улици и патишта - Скопје е јавно претпријатие основано од град Скопје кое обавува дејност од Повеќе »

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола

1443 Центар за јавно здравје Битола, како дел од здравствениот систем во Република Македонија, од Повеќе »

Општина Кратово

3147 Општината Кратово е сместена во Североисточниот дел на Република Македонија помеѓу општините Повеќе »

Државната комисија за спречување на корупција

2190 Државната комисија за спречување на корупцијата во Република Македонија е формирана врз основа Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Руска Амбасада