logo


3280

Лингвистик Системс Lingvistik Sistems

Лингвистик Системс е основана во 2004 година со цел да се задоволи потребата за високо квалитетен писмен превод и усно толкување. Основачот на Лингвистик Системс е самиот дипломиран филолог за два јазика со долгогодишно искуство во симултан, консекутивен и писмен превод. Потребата од стручен тим составен исклучиво од професионалци се наметна поради фактот што повеќето агенции во Македонија не се раководени од преведувачи, па истото може да води до недоследност во работата поради непознавање на практичната работа во оваа дејност.

Lingvistik Sistems e osnovana vo 2004 godina so cel da se zadovoli potrebata za visoko kvaliteten pismen prevod i usno tolkuvane. Osnovacot na Lingvistik Sistems e samiot diplomiran filolog za dva jazika so dolgogodisno iskustvo vo simultan, konsekutiven i pismen prevod. Potrebata od strucen tim sostaven isklucivo od profesionalci se nametna poradi faktot sto poveketo agencii vo Makedonija ne se rakovodeni od preveduvaci, pa istoto moze da vodi do nedoslednost vo rabotata poradi nepoznavane na prakticnata rabota vo ovaa dejnost.

Слични сајтови

Gavrilovski Law Office

7131 Established in 2002, Gavrilovski & Gavrilovski Law Office is a mixture of youth, experience, Повеќе »

Адвокат Ивица Донев

7436 Нашата адвокатска канцеларија се стреми кон обезбедување на високо квалитетни, динамични и Повеќе »

Адвокатско друштво Китановски

2016 Адвокатско друштво Китановски Повеќе »

Апелационен Суд Гостивар

2598 Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе судови од прв степен определени со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Лингвистик Системс