logo


3329

DIVA SOAP DIVA SOAP

"DIVA SOAP" е македонска работилница за рачно изработени,природни сапуни и природна козметика за лице и тело. За нашата козметика, користиме само најквалитетни масла и путери,а додатоците како млека, билки, глини и други, чинат нашите сапуни да бидат погодни за сите типови на кожа, од бебиња,до зрела кожа. Нашите рецептури се единствени на пазарот по тоа што за секоја потреба креираме содветен сапун. Со негата со природни сапуни и козметика се намалуваат и тегобите на заболената и оштетената кожа, единствено се зголемува вашето задоволство и пасијата кон природните препарати. И тоа не е се- нашите сапуни се мали уметничка дела, кои се и декоративен елемент во вашата бања!

"DIVA SOAP" e makedonska rabotilnica za racno izraboteni,prirodni sapuni i prirodna kozmetika za lice i telo. Za nasata kozmetika, koristime samo najkvalitetni masla i puteri,a dodatocite kako mleka, bilki, glini i drugi, cinat nasite sapuni da bidat pogodni za site tipovi na koza, od bebina,do zrela koza. Nasite recepturi se edinstveni na pazarot po toa sto za sekoja potreba kreirame sodveten sapun. So negata so prirodni sapuni i kozmetika se namaluvaat i tegobite na zabolenata i ostetenata koza, edinstveno se zgolemuva vaseto zadovolstvo i pasijata kon prirodnite preparati. I toa ne e se- nasite sapuni se mali umetnicka dela, koi se i dekorativen element vo vasata bana!

Слични сајтови

MiGusto.mk

3243 MiGusto.mk е портал за гастрономија, забава и други фини нешта, направен за да ви ја приближи Повеќе »

Шланге

8130 Шланге е нашиот блог-портал преку кого ги споделуваме нашите страсти и знаење. Ние сакаме да Повеќе »

Андријана Јаневска -Официјална Веб Страница

3591 Андријана Јаневска -Официјална Веб Страница Повеќе »

Каролина - Официјална Веб Страница

3589 Каролина Гочева- Официјална Веб Страница Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар DIVA SOAP