logo


3329

DIVA SOAP DIVA SOAP

"DIVA SOAP" е македонска работилница за рачно изработени,природни сапуни и природна козметика за лице и тело. За нашата козметика, користиме само најквалитетни масла и путери,а додатоците како млека, билки, глини и други, чинат нашите сапуни да бидат погодни за сите типови на кожа, од бебиња,до зрела кожа. Нашите рецептури се единствени на пазарот по тоа што за секоја потреба креираме содветен сапун. Со негата со природни сапуни и козметика се намалуваат и тегобите на заболената и оштетената кожа, единствено се зголемува вашето задоволство и пасијата кон природните препарати. И тоа не е се- нашите сапуни се мали уметничка дела, кои се и декоративен елемент во вашата бања!

"DIVA SOAP" e makedonska rabotilnica za racno izraboteni,prirodni sapuni i prirodna kozmetika za lice i telo. Za nasata kozmetika, koristime samo najkvalitetni masla i puteri,a dodatocite kako mleka, bilki, glini i drugi, cinat nasite sapuni da bidat pogodni za site tipovi na koza, od bebina,do zrela koza. Nasite recepturi se edinstveni na pazarot po toa sto za sekoja potreba kreirame sodveten sapun. So negata so prirodni sapuni i kozmetika se namaluvaat i tegobite na zabolenata i ostetenata koza, edinstveno se zgolemuva vaseto zadovolstvo i pasijata kon prirodnite preparati. I toa ne e se- nasite sapuni se mali umetnicka dela, koi se i dekorativen element vo vasata bana!

Слични сајтови

MoeBebe.com.mk

6309 Веб порталот МОЕБЕБЕ е забавно катче за бебиња и деца каде младите родители ќе можат да најдат Повеќе »

Life Substance

7596 Life Substance е блог креиран врз идејата за носење на уметноста поблиску до секојдневниот Повеќе »

Тајните на Тетово

7897 Дознајте ги Тајните на Тетово на овој веб портал, се за историјата, културата, знаменитостите Повеќе »

Кригла Пиво

3544 Место за пивски муабети, нови интересни реклами за пиво, фестивали, репортажи од настани, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар DIVA SOAP