logo


333

HP Store HP Store

ПроМедиа е формирана на крајот на 2002 година. Се до 2005 година главна дејност на фирмата беше Дигитално печатење и графички дизајн, продажба и сервис на колорни ситеми за печатење. Пренесувајки го нашето искуство и знаење на многу компании од Македонија помагајќи им поуспешно да се претстават на пазарите каде се присутни или да ги охрабриме новите компании да инвестираат во дигитална опрема за печатење развивајќи една нова гранка во печатарскиот бизнис во Македонија без грижи на новите сопственици за функционалноста на опремата која ја поседуваат.

ProMedia e formirana na krajot na 2002 godina. Se do 2005 godina glavna dejnost na firmata bese Digitalno pecatene i graficki dizajn, prodazba i servis na kolorni sitemi za pecatene. Prenesuvajki go naseto iskustvo i znaene na mnogu kompanii od Makedonija pomagajki im pouspesno da se pretstavat na pazarite kade se prisutni ili da gi ohrabrime novite kompanii da investiraat vo digitalna oprema za pecatene razvivajki edna nova granka vo pecatarskiot biznis vo Makedonija bez grizi na novite sopstvenici za funkcionalnosta na opremata koja ja poseduvaat.

Слични сајтови

Walkmaxx

3621 WalkMaxx е најновиот бренд на компанијата Студио Модерна, која веќе 15 години успешно работи Повеќе »

TelePICA

1462 Телепица -Онлајн Повеќе »

Slikomania.mk

8084 Сликоманиа.мк - За нас ......дома, удобно, сигурно и без страв. Ние сме млад, креативен и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар HP Store